Het aantal kredietaanvragen lag in januari 2017 bijna 16% hoger dan in januari 2016.

Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen steeg met meer dan 23%.

In januari 2017 werd er, in bedrag, 32% meer krediet verleend dan in januari 2016. Het aantal verstrekte kredieten kende een stijging met meer dan 26%.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1.

Kredietaanvragen

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

Evolutie kredietaanvragen graf_1_5

In januari 2017 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 16% in vergelijking met januari 2016. Ook in bedrag was er een stijging met meer dan 23% ten opzichte van vorig jaar.

Verstrekte hypothecaire kredieten

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

Evolutie verstrekte kredieten graf2_0

 

In januari 2017 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten 26% hoger dan in januari 2016. Het overeenstemmende kredietbedrag steeg eveneens met 32%.

Meer informatie

Meer informatie kan worden verkregen bij Mevr. Wien De Geyter, woordvoerster ad interim van Febelfin (02 507 68 31 – wg@febelfin.be).

Meer statistieken

Meer statistieken zijn beschikbaar op de website van de BVK.


Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Bron: Febelfin