Annemie Turtelboom, de toenmalige Vlaamse minister van Energie, heeft met ingang van 1 maart 2016 een algemene heffing op energie ingevoerd.

De reden voor deze heffing is het opvangen van de 9 miljard euro overheidsschuld die ontstaan is als gevolg van de subsidies op groene stroom van zonnepanelen.

Exact 1 jaar na de invoering deze extra heffing, kijkt Intrum terug op de invloed van deze heffing op wanbetaling binnen de energiesector. Heeft de invoer van de turteltaks gezorgd voor meer wanbetalers?

Gemiddelde waarde

Intrum heeft de cijfers geanalyseerd voor de periode van januari 2015 tot en met februari 2016, in vergelijking met de cijfers van maart 2016 tot en met december 2016.

Algemeen kan gesteld worden dat de invoer van de turteltaks er niet voor heeft gezorgd dat de gemiddelde waarde van onbetaalde vorderingen is gestegen. Voor de commerciële energieleveranciers daalde de gemiddelde waarde zelfs van 494€ naar 484€.

Bij de sociale leverancier merken wij dezelfde tendens. Intrum merkt hier zelfs een grotere daling van de gemiddelde waarde. De gemiddelde waarde zakte van 759€ naar 660€.

Aantal dossiers

Echter merkt Intrum wel een stijging in het aantal dossiers, dat onbetaald bleef en dit zowel bij de commerciële leveranciers als bij de sociale leveranciers. Dit is echter een tendens dewelke Intrum vaststelt over alle sectoren heen en valt dus niet louter toe te schrijven aan de invoer van de turteltaks.

Conclusie

Gemiddeld genomen heeft de invoer van de turteltaks geen duidelijke invloed gehad op openstaande vorderingen. De invoer heeft noch voor de commerciële, noch voor de sociale leveranciers een negatieve impact gehad in het kader van wanbetaling.

Echter dient hierbij te worden opgemerkt dat Intrum, los van de turteltaks, een blijvende stijging waarneemt van het aantal onbetaalde energiefacturen. Energiemaatschappijen dienen verder te investeren in het uitbouwen van een performant en doeltreffend invorderingsproces en dit niet alleen om de huidige situatie aan te pakken, maar ook om toekomstige taksen of heffing verder het hoofd te bieden.

Bron: Intrum Justitia