Verschillende Europese bankfederaties hebben een reeks principes ondertekend die ervoor moeten zorgen dat banken hun kredietbeslissing duidelijk motiveren aan kmo’s. Op die manier begrijpen ondernemingen beter waarom een bank hen al dan niet een krediet toekent.

In België werden dergelijke principes, als concreet gevolg van de wet “financiering van kmo’s”, al in 2014 in een gedragscode gegoten.

8 partijen aan de ondertekeningstafel

Een delegatie van vijf Europese federaties uit de financiële sector en drie ondernemersfederaties heeft vandaag zijn handtekening gezet onder de principes om een kredietbeslissing duidelijk te motiveren aan een kmo. Het betreft

  • de Europese bankfederatie (EBF)
  • de European Association of Co-operative Banks (EACB)
  • de European Association of Public Banks (EAPB)
  • de European Mortgage Federation-European Covered Bond Council (EMF-ECBC)
  • de European Savings Banks Group
  • Business Europe
  • Eurochambres
  • European Association of Craft, Small and Medium-sized Enterprises (UEAPME)

De principes handelen zowel over de inhoud van de kredietmotivering, de manier waarop die wordt aangeleverd als de timing waarbinnen de motivering moet plaatsvinden.

De verschillende federaties engageren zich ook om kmo’s op voorhand voldoende informatie te bezorgen over het kredietproces en om de principes te promoten op nationaal niveau.

De principes worden ondersteund door de Europese Commissie en kaderen binnen haar actieplan omtrent de uitbouw van een Europese kapitaalmarktenunie. Met dat actieplan wil de Commissie onder andere informatiebarrières neerhalen die kmo’s en potentiële investeerders verhinderen om investerings- en financieringsmogelijkheden te vinden.

België heeft huiswerk gemaakt

Febelfin en de Belgische financiële sector juichen deze Europese principes toe. In België werden dergelijke principes al in 2014 in een gedragscode gegoten die zowel door Febelfin, de Union des Classes Moyennes (UCM) als UNIZO werden ondertekend.

De gedragscode is tot stand gekomen in het kader van de wet “Financiering van kmo’s” van december 2013. Uit een recente evaluatie van de wet blijkt dat de Belgische banken de gedragscode correct naleven.

Meer informatie

Meer informatie over de Belgische gedragscode vindt u hier.
De Europese principes kunt u hier nalezen.

Bron: Febelfin