Het overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land heeft vandaag een reeks strengere maatregelen aangekondigd in de strijd tegen het coronavirus. Volgens het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) moet men de tweede golf van de corona-epidemie, die op onrustwekkende wijze aan kracht blijft winnen, verder bestrijden en ons behoeden voor erger. De uitdaging de komende weken is om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dijken, ons gezondheidssysteem te laten blijven functioneren én om tegelijkertijd onze economie veilig te stellen door een tweede algemene lockdown te vermijden.

Respecteer strikt de opgelegde maatregelen

Een tweede algemene lockdown is gelukkig nog niet aan de orde want dat zou de doodsteek betekenen voor tienduizenden bedrijven en hun werknemers. Toch kunnen we dat enkel vermijden door een strikte toepassing van de voorgeschreven regels: afstand organiseren en houden, aantal contacten beperken, handhygiëne, mondmasker dragen waar nodig … Het VBO roept opnieuw op om niet met vuur te spelen en dus de opgelegde maatregelen nauwgezet op te volgen. Het is de enige manier om erger te voorkomen.

Het VBO benadrukt ook nogmaals hoe belangrijk het is om de veiligheidsvoorschriften op de werkvloer en de richtlijnen uit de ‘Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan’ die door werkgevers en vakbonden werd opgesteld, strikt te blijven opvolgen en desgevallend bij te sturen.

Verder roept het VBO op om de testcapaciteit verder op te drijven, sneltesten te voorzien en de contactopvolging te verbeteren met o.a. een formele rol voor de arbeidsarts.

Telewerk: belang van connectie met bedrijf te behouden

Het VBO stelt vast dat de regels rond telewerk aangescherpt worden, maar dat de goede werking van de bedrijven niet gehypothekeerd wordt. De werkgever kan immers goed georganiseerde en met respect voor de sanitaire voorschriften beperkte terugkeermomenten voor telewerkers inplannen. Dat is belangrijk om de band met het bedrijf en de andere collega’s te behouden.

Na maatregelen om contacten te verminderen, maatregelen om faillissementen te vermijden

Uit cijfers van het VBO en studiebureau Graydon blijkt dat 16% van de ondernemingen die voor de crisis perfect gezond waren en die zo’n 300.000 mensen tewerkstellen, nu al flirten met het faillissement, waaronder heel wat horecazaken. Een tweede algemene ‘lockdown’ zou dus de fundamenten van onze economie zo diep aantasten dat we de levensvatbaarheid van vele bedrijven bruusk onderuithalen.

De steunmaatregelen, zoals het soepele regime van tijdelijke werkloosheid, de gewestelijke premies en vooral de afspraken met de banken over de herschikking van kredieten en de mogelijkheid om nieuwe kredieten met staatswaarborg af te sluiten, hebben de afgelopen maanden onze ondernemingen aanzienlijk geholpen. Het VBO roept daarom op om ook tijdens deze tweede golf de financiële ruggengraat van de bedrijven te versterken.

Oproep aan de premier

De gezondheidscrisis moet met alle middelen bestreden worden. De bedrijven zijn daarbij zeker een partner. Maar er komt een bijzonder moeilijk moment op ons af met een golf van faillissementen en de nog steeds voortschrijdende pandemie.

“Laat ons de buitengewoon zware sanitaire crisis niet nog zwaarder maken. Vandaar mijn dringende oproep: iedereen moet zich strikt aan de regels houden om erger te voorkomen. Ook de bedrijven zullen alles in het werk blijven stellen om hun medewerkers, klanten en leveranciers optimaal te beschermen. Daarna moeten we dringend maatregelen uitwerken om het potentieel faillissement van 60.000 bedrijven waar meer dan 300.000 werknemers werken, te voorkomen. We rekenen op een overleg met de premier en de betrokken ministers op korte termijn om samen na te gaan hoe we dit dreigend drama kunnen vermijden”, aldus Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Bron: VBO