Naast de ontsporende loonkosten worden onze bedrijven nu ook getroffen door ondraaglijk hoge energieprijzen.

In het licht van het Overlegcomité omtrent de energiecrisis heeft het VBO, als grootste werkgeversorganisatie van het land met leden in alle gewesten, een globale aanpak uitgewerkt. De huidige energiecrisis kan immers niet worden opgelost met één maatregel, maar vereist een globale, samenhangende aanpak met maatregelen op korte, middellange en lange termijn die de energieprijs doet dalen, die heffingen verlaagt, die marktmechanismes op EU-niveau aanpast, en die ook ons eigen energieverbruik doet afnemen. Het volledige plan vindt u hierbij.

“Als het Overlegcomité de impact van de energiecrisis op onze bedrijven niet centraal stelt, dan slaat men de bal compleet mis. Dan hypothekeert men niet alleen de toekomst van ons economisch weefsel, maar slachtoffert men meteen ook de koopkracht van de werknemers. Daar deze energiecrisis niet met één zaligmakende maatregel opgelost kan worden, pleit ik voor een globaal plan. Het VBO en zijn leden doen een voorzet waarmee de prijs en het verbruik kan dalen. We vragen daarom dringend overleg: liever vandaag dan morgen omdat het 5 na 12 is voor vele bedrijven”, besluit Pieter Timmermans, CEO van het VBO.

Bron: VBO