In 2020 heeft 45% van de werknemers in bedrijven die een cafetariaplan aanbieden, hun salarispakket aangepast om de coronaepidemie het hoofd te bieden. Bovendien is het aantal keuzemogelijkheden binnen cafetariaplannen toegenomen, zo blijkt uit een studie van Partena Professional en KPMG. Te midden van de epidemiecrisis verkiest een meerderheid van de werknemers multimediavoordelen boven andere voordelen. Mobiliteit blijft, dankzij nieuwe trends, een essentieel element van cafetariaplannen. Nu de arbeidswereld sinds het begin van de epidemiecrisis op zijn kop staat en de gevolgen ervan waarschijnlijk zullen aanhouden, voorspelt Partena Professional voor de komende jaren een sterke toename van de populariteit van cafetariaplannen bij werknemers. Olivier Vanneste, Head of People Service bij KPMG: “Cafetariaplannen zijn een heet hangijzer geworden bij onze cliënten. Er gaat geen week voorbij zonder dat we er iets over horen. De coronacrisis heeft de doeltreffendheid van dit soort plan duidelijk aan het licht gebracht.

De werknemers, die gedwongen werden om hun werkgewoonten te veranderen, hebben multimediavoordelen (computers, webcams, schermen, enz.) in hun loonpakket opgenomen. 45% van de werknemers met cafetariaplannen wijzigden in 2020 hun salarispakket om de Covid-19-pandemie het hoofd te bieden. Voor het eerst staan multimediavoordelen bovenaan het podium (32,28%), vóór pensioensparen (28,81%) en extra vakantiedagen (27,45%).

Door de lockdown hebben meer mensen de behoefte aan multimedia-apparatuur van hoge kwaliteit, dit heeft werknemers ertoe aangezet hun pakketkeuze binnen hun cafetariaplan te wijzigen. Een nieuwe ontwikkeling is dat de pandemie heeft geleid tot het verschijnen van kantoorapparatuur in de keuzemogelijkheden van het cafetariaplan. Zo kunnen werknemers binnen My Choice het kantoormeubilair kiezen dat het best bij hen past om het welzijn van telewerken te maximaliseren.

Olivier Vanneste, Head of People Service bij KPMG, legt uit: “De lockdown heeft de interesse en de reële behoefte van werknemers aan dit soort voordelen aangetoond. Het staat vast dat cafetariaplannen, zodra de crisis voorbij is, een veel belangrijkere rol op de werkplek zullen spelen”.

Cafetariaplannen, een zegen voor werknemers

Hoewel cafetariaplannen nog grotendeels onbekend zijn, winnen ze volgens KPMG-deskundigen aan populariteit bij bedrijven. Dankzij cafetariaplannen, die flexibeler zijn dan een traditioneel loonpakket, kunnen werknemers hun beloning aanpassen aan de steeds veranderende wereld, maar kunnen ook bedrijven voldoen aan de verwachtingen van een nieuwe generatie werknemers.

Patrick Van Hool, Business Solutions Director bij Partena Professional, zegt: “De coronacrisis en de impact ervan op de arbeidsmarkt toont het belang en het nut van cafetariaplannen aan. Met veranderende werkpatronen zijn cafetariaplannen de beste manier om aan de behoeften van de werknemers te voldoen. Logischerwijs zijn de mobiliteitsvoordelen tijdens de lockdown gedaald, maar dat geld is niet verloren, de werknemers hebben het besteed aan nuttigere voordelen op een bepaald moment. ”

… en voor werkgevers!

Maar cafetariaplannen zijn niet alleen goed voor werknemers. Het is ook een doeltreffend instrument voor veel werkgevers. Als werknemers hun salarispakket kunnen afstemmen op hun eigen behoeften, blijft talent beter behouden en dat sluit beter aan bij de strategische visie van het bedrijf. Cafetariaplannen zijn nog steeds niet gereglementeerd, ondanks dat ze veel mogelijkheden bieden voor werkgevers. Dit gebrek aan regelgeving kan in sommige gevallen velen afschrikken.

“Vandaag de dag zijn de bedrijven die cafetariaplannen opzetten voornamelijk grote bedrijven. Vaak zijn de managers van KMO’s zich niet voldoende bewust van deze mogelijkheid. Maar velen zijn bang voor het ontbreken van wetgeving op dit gebied en zijn bang voor de kosten van juridisch advies. We zien dit dagelijks: bedrijven die cafetariaplannen invoeren, nemen ze uiteindelijk over”, besluit Patrick Van Hool.

Bron: Partena