De COVID-19-crisis heeft er voor gezorgd dat de digitale uitwisseling van gegevens met de overheid sterk is toegenomen; 52% van de bevolking heeft het voorbije jaar online formulieren ingevuld en verzonden, 12% meer dan in 2019 voor de crisis.

Toch heeft 48% van de volwassen bevolking nog steeds geen digitaal contact met diensten van de overheid.  Het probleem situeert zich daarbij niet zozeer aan de aanbodzijde: slechts 4% geeft aan dat er geen mogelijkheid was om de informatie online te bekomen of te leveren.

Gebrek aan persoonlijk contact (18%), gebrek aan vaardigheden (16%) en meer vertrouwen in papieren formulieren (15%) zijn de meest aangehaalde redenen om geen gebruik te maken van e-government.

De meest actieve gebruikers van e-government zijn de jongvolwassenen (25-34 jaar) en hoogopgeleiden: respectievelijk 71% en 69% had online contact met de overheid.

Ouderen van 65 tot 74 jaar (29%) en laaggeschoolden (27%) maken veel minder gebruik van deze online diensten.

Slechts 7% van de personen die thuis niet over internet beschikken, zoeken specifiek voor e-government buitenshuis een oplossing.

E-commerce

66 % van de Belgen (16-74 jaar) heeft het afgelopen jaar online aankopen verricht, een stijging van 11% ten opzicht van 2019, voor de COVID-19-crisis. Ook de bestede bedragen en de frequentie van de aankopen stijgen flink.

Er zijn niet alleen meer Belgen die online kopen, ze doen het ook vaker. 15% van de shoppers kocht in de voorbije drie maanden meer dan tien maal goederen of diensten, in 2019 was dit nog maar 10%.

Er worden daarbij ook grotere bedragen besteed, 28% van de ondervraagden geeft aan op kwartaalbasis 500 euro of meer online uitgegeven te hebben, tegenover 19% in 2019.

Opvallend is dat mannen gemiddeld meer spenderen, 17% van hen meer dan 1000 euro. Bij vrouwen is dit 10%.

Gezinnen zonder internet

8% van de gezinnen heeft geen internetaansluiting. Dit percentage ligt hoger in Wallonië (11%) dan in Brussel en Vlaanderen (7%).

De bevolkingsgroepen met het laagste percentage internetaansluitingen zijn de huishoudens met inkomens in het laagste kwintiel (76%) en de alleenstaanden (83%).

Huishoudens met schoolgaande kinderen hebben een internetaansluitingsgraad van 99%; in 2016 had nog 4% van deze gezinnen thuis geen internet.

Bron: Statbel