INNOVATIE EN EXPERTISE
Modero is een vooruitstrevend gerechtsdeurwaarderskantoor. De aanpak van Modero is procesmatig en stelt de principes van sociaal verantwoord ondernemen, kostenefficiëntie en transparantie centraal. Innovatieve tools en technieken worden ontwikkeld en aangewend om deze principes maximaal te kunnen realiseren. De combinatie van technologische innovatie en menselijke finesse vormt de essentie van onze uniforme werkwijze.

360-GRADENAANPAK
We hebben veel ervaring met het bieden van oplossingen op maat. Dat kan door het behartigen van het volledige invorderingsproces, door gerichte ondersteuning of door louter advies. De ene klant is de andere niet. Een consument benaderen we anders dan een onderneming die haar schulden niet betaalt. Ook de ene opdrachtgever is de andere niet: voor de ene staat het behoud van de commerciële relatie centraal, voor de andere een snelle invordering, of voor nog anderen de voortzetting van hun maatschappelijke opdracht. Correcte informatie en de juiste begeleiding leiden naar een snellere betaling en werken uiteindelijk kostenbesparend voor klant en opdrachtgever.

GEEN INCASSOKANTOOR
Onze specialisten bekijken elk dossier vanaf de opstart door een juridische bril. Hierbij focussen we eerst op de minnelijke procedure en gaan we pas over tot een gerechtelijke procedure als dat echt nodig is. Al kan het zijn dat snelle gerechtelijke actie soms de enige manier is om tot een betaling te komen. Maar ook dan behouden we het overzicht over het volledige dossier. Het minnelijke en gerechtelijke luik vormen namelijk één geheel. Er gaat geen informatie verloren waardoor we een snellere doorlooptijd kunnen garanderen.

 

Bedrijfsnaam Modero Gerechtsdeurwaarders
Adres Mechelsesteenweg 203
Postcode 2018
Plaats Antwerpen
Land België
Telefoon +32 3 237 37 37
Internet www.modero.be
E-mail info@modero.be