La-on is een innovatief bedrijf dat de lans wil breken voor een beheersbaar kostenmodel in het debiteurenbeheer. De invorderingssector moet meer budgettair gaan denken. Gerechtelijke procedures mogen niet langer een bodemloze investeringsput zijn. Meestal zijn er ook te veel partijen betrokken die efficiëntie in de weg staan. Als invorderingsexpertneemt la-on het voortouw in deze mentaliteitswijziging.

Helaas zijn bedrijven zich vaak onbewust van het belang van een goed debiteurenbeheer. Gelukkig kan de credit controller hierin een belangrijke rol spelen. Samen met hem werkt la-on een strategie uit die ervoor zorgt dat onbetaalde facturen aan minder kosten worden ingevorderd. Bedrijven investeren terecht in cybersecurity, inzetten op het order to cash process is investeren in de financiële veiligheid van een onderneming.

La-on helpt daarom als invorderingsexpert om op een ethische manier onbetaalde facturen te innen. Zo beginnen we altijd met een uitgebreide minnelijke invordering. Blijft de betaling herhaaldelijk uit, dan bekijken we op basis van ons eigen ontworpen algoritme of we overgaan tot een gerechtelijke procedure. Hiervoor won la-on de eerste Credit Management Innovation Award in 2018. Met deze methode behaalt la-on de beste resultaten.

Bedrijfsnaam La-on
Adres Tavernierkaai 2/14
Postcode 2000
Plaats Antwerpen
Land België
Telefoon +32(0)3 400 89 89
Internet www.la-on.eu
E-mail info@la-on.eu