In december 2021 registreerden de ondernemingsrechtbanken 706 faillissementen. Dit is een stijging met 4,4% ten opzichte van november.

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert eveneens een uitgebreid rapport met de belangrijkste evoluties in de maandelijkse faillissementscijfers, dat u hier kunt raadplegen.

Het aantal geregistreerde faillissementen in december 2021 ligt hoger in vergelijking met dezelfde maand in 2020 (+44,4%) maar lager dan het aantal faillissementen in december 2019 (-31,1%).

Op regionaal niveau steeg enkel in het Vlaamse Gewest het aantal faillissementen ten opzichte van november 2021 (+18,0%), maar dit aantal bleef onder het niveau van december 2019 (-10,1%).

Het aantal in december 2021 geregistreerde faillissementen nam ten opzichte van november 2021 toe in 6 sectoren, maar in deze sectoren lag het aantal faillissementen lager in vergelijking met december 2019.

Bovendien werden in december 2021 240 faillissementen van Belgische zelfstandigen uitgesproken. Dit is na september 2019 (247) het hoogste cijfer voor de periode 2000-2021 en voor het Vlaamse Gewest (146) zelfs een record.

Het aantal banen dat in december 2021 verloren ging ten gevolge van faillissementen bedroeg 1.422. Dit betekent een stijging met 26,5% ten opzichte van november 2021. Dit betekent ook een toename ten opzichte van december 2020 (+2,8%) en een afname ten opzichte van december 2019 (-24,2%).

In vergelijking met november 2021 steeg het aantal verloren arbeidsplaatsen in het Vlaamse Gewest (+73,0%) en in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (+53,2%). In deze laatste regio betekent dit aantal een stijging ten opzichte van december 2020 (+77,0%) terwijl ten opzichte van december 2019 (-21,5%) het jobverlies daalt. In het Vlaamse Gewest vindt een omgekeerde evolutie plaats, met een daling in vergelijking met december 2020 (-11,3%) en een toename ten opzichte van december 2019 (+6,6%).

In vergelijking met november 2021 steeg het aantal verloren banen in zeven sectoren. Onder deze sectoren telde enkel de sector vervoer en opslag meer verloren arbeidsplaatsen dan in december 2020 (+439,1%) en december 2019 (+8,8%). Het jobverlies in december betekent voor deze sector echter geen maandrecord voor 2021.

Bron: Statbel