Gedurende de maand december 2017 gingen in België in totaal 807 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in december bedraagt 1.325; 635 voltijdse werknemers, 345 deeltijdse werknemers en 345 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.712, een stijging van 7,8% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 12,8%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 12,5%; in de handel was er een stijging met 12,0% en in de horeca waren er 4,2% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 4,4%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 3,1% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 8,4% en Brussel kent een stijging van 30,4%.

Bron: STATBEL