Gedurende de maand december 2016 gingen in Belgie? in totaal 687 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in december bedraagt 1.649; 955 voltijdse werknemers, 416 deeltijdse werknemers en 278 loontrekkende werkgevers verloren hun job.
Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4372, een stijging van 3,9% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 11,7%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 0,5%; in de handel was er een stijging met 1,3% en in de horeca waren er 11,7% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 6,9%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een stijging met 3,9% in Vlaanderen, in Wallonie? is er een daling van 6,5% en Brussel kent een stijging van 18,5%.

Bron: Statbel.fgov.be