De ECB is voorstander van de uitbreiding van het aantal geldautomaten in België. Dat is de conclusie van een advies dat de instelling heeft uitgebracht naar aanleiding van een verzoek tot advies van de gouverneur van de Nationale Bank van België, Pierre Wunsch.

De adviesaanvraag heeft betrekking op een wetsvoorstel dat in de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers werd ingediend. Het doel van het voorstel is om de Bankwet te wijzigen, en meer specifiek om een verplichting voor banken op te nemen om een netwerk van geldautomaten uit te rollen dat de toegang tot contant geld voor de hele bevolking garandeert.

De ECB verdedigt de toegang tot contant geld

In haar advies verdedigt de ECB de toegang tot contant geld in heel België. De ECB is van mening dat het aan haar voorgelegde wetsontwerp een stap in de goede richting is. “De ECB verwelkomt de doelstellingen van het wetsvoorstel, die erop gericht zijn de fysieke toegang tot elementaire niet-digitale bankdiensten en financiële betalingsdiensten te garanderen, en in het bijzonder tot die welke beogen in het gehele land voldoende en effectieve toegang tot contant geld te garanderen”, benadrukt de instelling.

De ECB pleit ook voor contante betalingen. “Contante betalingen vergemakkelijken de inclusie van de gehele bevolking in de economie (…), waardoor voor alle burgers de keuzevrijheid ten aanzien van het betalingsmiddel wordt gewaarborgd”, zegt ze nog. Om de toegang tot contant geld te garanderen, is de ECB dan ook voorstander van een uitbreiding van het aantal geldautomaten in België.

Bron: NBB.be