Het reële bbp van België nam in het vierde kwartaal van 2020 met 0,1 % af. Hoewel iets beter dan verwacht, is dit waarschijnlijk ook deels te danken aan de Brexit, die de uitvoer tijdelijk hoger stuwde door een voorraadopbouw-effect. Het omkeren van dit effect zou de groei in het begin van 2021 moeten drukken.

We verwachten dat de gezinsconsumptie in het eerste kwartaal zal hernemen, maar het herstel zou zeer onvolledig zijn. Hoewel het consumentenvertrouwen pre-COVID-niveaus nadert en de onderliggende determinanten van de gezinsconsumptie overeind blijven, zijn er nog steeds vele restrictieve maatregelen in voege die de consumptie beperken. Bovendien is de consumptievraag waarschijnlijk nog steeds laag door de blijvende bezorgdheid om het virus op te lopen en omwille van een zekere mate van voorzorgssparen, aangezien de arbeidsmarktsituatie na het terugtrekken van de overheidsmaatregelen een vraagteken blijft.

De groei van de bedrijfsinvesteringen zou positief blijven in het eerste kwartaal van 2021, in lijn met de recente breed gedragen verbetering in de algemene indicator van het ondernemersvertrouwen. Overheidsinvesteringen en investeringen in woningen zouden ook blijven toenemen in het eerste kwartaal van 2021.

De bijdrage van de netto-uitvoer tot de bbp-groei zal naar verwachting negatief worden in het eerste kwartaal, ondanks de aanhoudende verbetering van de wereldhandel. Dit is voornamelijk het gevolg van het omkeren van het hierboven reeds aangehaalde tijdelijke voorraadopbouw-effect uit het VK, maar ook de hogere invoergroei veroorzaakt door een positieve groei van de binnenlandse vraag speelt een rol.

Het ‘BREL’-nowcastingmodel van de NBB voorspelt een groei op kwartaalbasis van ongeveer 0,45 % in het eerste kwartaal, terwijl het ‘R2D2’-model meer pessimistisch is en een groei rond 0 % voorziet. De onzekerheid over die nowcastingmodellen is in de huidige omstandigheden buitengewoon hoog, aangezien de enorme schokken sinds de aanvang van de Covid-19-crisis een uitdaging vormen voor de raming van de gebruikelijke tijdreeksmodellen. Daarom moeten deze aan modellen ontleende ramingen worden aangevuld met informatie uit andere bronnen en met deskundig oordeel.

Al met al gaan we ervan uit dat de Belgische economische bedrijvigheid in het eerste kwartaal met ongeveer 0,5 % zal toenemen.

Bron: NBB