Op 1 juni 2016 dalen de maximale tarieven voor enkele consumentenkredieten met één procentpunt. Ze zijn niet van toepassing op de lopende contracten met een vaste debetrentevoet.

Op 12 april werden de nieuwe maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP) in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt die op 1 juni in werking treden.

  • Op die datum daalt het maximale JKP voor leningen en verkopen op afbetaling
    tussen 1.250 euro en 5.000 euro van 13,50 % naar 12,50 %.
  • Het maximale JKP voor de financieringshuur tussen 1.250 euro en 5.000 euro daalt van 9,50 % naar 8,50 %.

De andere maximale JKP’s wijzigen niet.

De nieuwe maxima zijn enkel van toepassing op de nieuwe kredietcontracten en op de lopende contracten met een veranderlijke debetrentevoet. Ze zijn dus niet van toepassing op de lopende contracten met een vaste debetrentevoet.

“De daling volgt uit een daling van meer dan 0,75 procentpunt van de referentie-index van maart 2016 tegenover de referentie-index van september 2012 die de voorgaande aanpassing van die maxima veroorzaakte”, aldus Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Wanneer en hoe veranderen de maximale JKP’s?

Bij het verstrijken van de maand maart en van de maand september, wordt onderzocht of er, door een wijziging van de referentie-indexen van minstens 0,75 procentpunt, een aanpassing van maximale percentages komt. Als referentie-index werd er, voor de kredietopeningen, gekozen voor de Euribor (Euro interbank offered rate) op drie maanden, en voor de overige kredietsoorten, de referte-indexen A, B of C van het hypothecair krediet, naargelang het kredietbedrag. De nieuwe maximale jaarlijkse kostenpercentages worden van kracht op de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand van de bekendmaking ervan.

De vorige wijziging van maxima, referentie-indexen en referentievoeten was in oktober 2015.

http://economie.fgov.be/nl/consument/consumentenkrediet/Kredietkosten/Maximale_tarieven/

Click hier voor meer informatie

Bron: economie.fgov.be