Het aantal faillissementen in ons land is in de maand september gedaald met bijna 7 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dat blijkt uit de nieuwe Graydon Barometer faillissementen. Tijdens de eerste negen maanden van 2017 waren er in totaal 7.770  faillissementsuitspraken, dat is een toename van 5,1 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Gedurende de maand september gingen in totaal 1.091 bedrijven failliet. Dat zijn er 6,9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “Dat is opmerkelijk want de maand september laat traditioneel het hoogste aantal faillissementen van het jaar noteren. Dat is dit jaar niet het geval. We zagen een toename in het eerste deel van dit jaar, de cijfers van september breken met die trend. Met dit faillissementsaantal vallen we terug op een niveau dat te vergelijken valt met de septembermaanden van 2009 en 2010.”

Daling in de drie Gewesten

Graydon stelt vast dat het aantal faillissementen gedaald is in alle drie de Gewesten. De grootste daling (-13,2%) is te zien in Vlaanderen. Afgelopen maand september waren daar 532 faillissementsuitspraken. Binnen het Brusselse Gewest werden 271 bedrijven failliet verklaard. Dit is een daling van 9,4 procent in vergelijking met september vorig jaar. In Wallonië waren er 282 faillissementsuitspraken, een daling van 1,4 procent in vergelijking met vorig jaar.

Als we de eerste negen maanden van dit jaar in ogenschouw nemen, dan constateert bedrijfsinformatiespecialist Graydon in het Vlaamse Gewest een daling van het aantal faillissementen (-2,1%, oftewel 3.901 uitspraken), ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Wallonië is het aantal faillissementen gestegen (+5,1%) ten opzichte van vorig jaar. De grootste stijging is terug te zien in het Brusselse Gewest; daar steeg in de eerste negen maanden van dit jaar het aantal faillissementen met 25,7 procent in vergelijking met vorig jaar. “Voor Brussel is dat het op één na hoogste peil ooit: enkel in 2013 noteerde Graydon zwaardere cijfers. In Vlaanderen en Wallonië daarentegen vallen we terug op een niveau dat vergelijkbaar is met de jaren 2010 en 2011”, concludeert Van den Broele.

Voor het eerst sinds lang lichte daling in Oost-Vlaanderen

Op provincie niveau laat de afgelopen maand september een toename van het aantal faillissementen zien in Luxemburg (+43,8%), Namen (+31,6%), Waals-Brabant (+15%) en West-Vlaanderen (+4,8%). Daartegenover noteert Graydon sterke dalingen ten opzichte van vorig jaar in onder meer de provincies Antwerpen (-29,2%), Henegouwen (-25,8%) en Limburg (-10,1%). Opvallend is de provincie Oost-Vlaanderen die afgelopen maanden flinke stijgingen liet zien, nu een lichte daling (-1,6%) noteert ten opzichte van vorig jaar.

Nooit eerder gingen er naar verhouding zo weinig jonge bedrijven over de kop

Het aandeel oudere bedrijven dat failliet gaat wordt steeds groter. Dit is een trend die Graydon sinds 2013 waarneemt. Waar in 2007 nog 7,9 procent van de bedrijven die failliet gingen ouder was dan 25 jaar, is dit percentage ondertussen gestegen naar 14,8 procent. Maar ook omgekeerd bekeken is deze trend interessant, want nooit eerder gingen er naar verhouding zo weinig jonge bedrijven over de kop.

Dit fenomeen is het sterkst binnen het Vlaamse Gewest. In 2007 was het aandeel oudere bedrijven nog 8,9 procent, maar dat is tien jaar later ruim verdubbeld naar 18,8 procent. Dit terwijl in verhouding het aantal jonge bedrijven dat er failliet gaat (31,76%) nog nooit zo laag is geweest. Van den Broele: “Hierbij valt op dat het in belangrijke mate gaat om NV’s. Terwijl de NV’s een minderheid vormen binnen het bedrijvenlandschap, valt op dat van de oudere bedrijven die failliet gingen één op de drie bedrijven een NV is.”

“Daarnaast valt in de cijfers over oudere failliete bedrijven op dat zes van deze bedrijven ‘groothandelaars in diamant’ zijn uit het Antwerpse. Als we kijken naar de gehele oudere failliete bedrijfspopulatie in Vlaanderen dan zien we dat het in 6,6 procent van de gevallen gaat om bouwbedrijven actief in de residentiële bouw.”

Bron: Graydon blog