Het kredietmanagement, ook wel omschreven als het financieel beheer van de klantenrelatie, ontsnapt evenmin aan de ingrijpende veranderingen die zijn opgetreden in de manier van samenwerken en communiceren. Internet en elektronische communicatie zijn overal ingeburgerd, om niet te zeggen dominant geworden.

Intussen zijn trouwens ook de businessmodellen aangepast. Er is om te beginnen de opkomst van e-business, waarbij het verkoopsproces niet langer via een direct contact tussen klant en leverancier verloopt, maar via een website.

Maar ook voor de meer traditionele verkoopsprocessen, die in B2B nog steeds belangrijk zijn, zijn een aantal aspecten volop aan het veranderen. Begrippen zoals e-billing, e-payments, e-collection laten het kredietmanagement een ingrijpende transformatie ondergaan. Van de eenvoudige eerste stappen van de pdf-facturen naar de volledig geïntegreerde verwerking van alle aspecten van het kredietmanagement.

De Dag van de Kredietmanager, georganiseerd door het Instituut voor Kredietmanagement op 15 juni 2016, richt zich op de gevolgen van de nieuwe technologieën op het kredietmanagement.

Op deze Dag wordt een combinatie van meer conceptuele uiteenzettingen met praktische voorbeelden aangeboden die voor elke kredietmanager, maar ook voor elke CFO inspirerend moet werken.

Info op www.ivkm.be