De Nationale Bank publiceert vandaag cijfers over het consumentenvertrouwen in België in maart. Daaruit blijkt dat de Belgische consument optimistisch gestemd blijft over de toekomst. Zo blijven de vooruitzichten over de economische situatie in België gunstig en wordt een verdere daling van de werkloosheid verwacht. De Belgische gezinnen zien hun financiële situatie verder verbeteren en denken ook iets minder te zullen moeten sparen en dus wat meer te zullen kunnen uitgeven. “Alle binnenlandse indicatoren staan in het groen, maar enkele buitenlandse factoren baren me zorgen”, zegt Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO).

In de voorbije weken zijn tal van indicatoren gepubliceerd die aangeven dat de Belgische economie nog altijd op volle toeren draait. Het vertrouwen van ondernemers en consumenten ligt op het hoogste peil in meer dan 7 jaar en er komen nog altijd veel jobs bij. Het gaat zowel beter in de dienstensector, de bouwsector als de industrie. Enkel de situatie in de handel blijft wat minder gunstig door de opgelopen achterstand inzake e-commerce. In die context verwachten we dat de economische groei in de eerste helft van 2018 nog wat verder zal versnellen tot 2% (of iets meer).

De binnenlandse indicatoren zitten dus goed, maar enkele buitenlandse gebeurtenissen kunnen een impact hebben op de Belgische economie.

Zo heeft ons land veel te verliezen bij een terugkeer naar een wereldwijde, protectionistische handelspolitiek: 1 op de 6 Belgische banen is het gevolg van export en buitenlandse handelsstromen maken 85% uit van ons bbp, wat bijna het dubbele is van het eurozonegemiddelde. Als de beslissing van Trump over importheffingen op staal en aluminium uitdijt tot een wereldwijde handelsoorlog, zou dat een grote negatieve impact kunnen hebben op onze economie. Ook is het belangrijk dat de euro niet te duur wordt ten opzichte van de Amerikaanse dollar of het Britse pond.

Daarnaast is het voor ons land van belang dat de brexit uitmondt in een vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, maar de onderhandelingen lijken in een patstelling te zitten.

Ook de regeringsvorming in Italië, toch de derde grootste economie in onze eurozone, dient van dichtbij opgevolgd te worden: de winnaars van de verkiezingen hebben er erg dure verkiezingsbeloftes gemaakt die bij een overheidsschuld van meer dan 130% van het bbp wel eens voor hernieuwde onrust op de Europese obligatiemarkten zouden kunnen zorgen.

“Op buitenlandse factoren hebben we weinig vat, maar op Belgisch niveau moeten we durven blijven hervormen. Niets belet ons om maatregelen te nemen om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken, de mobiliteitsknoop te ontwarren, een energiepact af te kloppen en meer doelgerichte en productieve investeringen te doen”, besluit Pieter Timmermans.

Bron: VBO