De indicator van het consumentenvertrouwen is in november gestegen, waardoor de dalingen van de twee voorgaande maanden deels werden goedgemaakt.

De toename van het vertrouwen is vrijwel volledig toe te schrijven aan de inhaalbeweging van de macro- economische componenten. Zo is de vrees voor een stijging van de werkloosheid tijdens de komende twaalf maanden, nadat deze in oktober haar hoogste peil sinds augustus 2014 had bereikt na de verschillende aangekondigde herstructureringen, aanzienlijk verminderd. Het pessimisme van de consumenten over het toekomstige verloop van de economische situatie in haar geheel is eveneens afgenomen.

Op persoonlijk vlak verwachten de consumenten een lichte verbetering van hun financie?le situatie en denken ze minder te zullen sparen.

Bron: Nationale Bank van Belgie?