Het VBO is tevreden dat Wallonië en Brussel de federale regering groen licht hebben gegeven om het CETA te ondertekenen.

VBO pleit er immers al jaren voor om met Canada een evenwichtig en ambitieus handelsakkoord te sluiten, en dat is het CETA. Wanneer eenmaal de tekst is goedgekeurd – inderdaad een belangrijke stap – hopen we dat alle overheden van het land hem snel kunnen ratificeren.

Toch bestaat het risico dat de gebeurtenissen van de voorbije weken sporen hebben gelaten in termen van imago en geloofwaardigheid van ons land, niet alleen in de ogen van onze Europese partners, maar ook in die van huidige of toekomstige buitenlandse investeerders. Daarom is het volgens het VBO belangrijk dat we er lessen uit trekken en dat we de manier waarop we dit soort handelsbesprekingen voeren grondig herbekijken.

Uiteindelijk is de jongste dagen aan de tekst van het CETA geen lijn meer veranderd. De discussies draaiden hoofdzakelijk om de bevestiging of interpretatie van concepten of garanties die al vervat zaten in de CETA-tekst of in andere Europese teksten. Zo ging het bijvoorbeeld over het verbod op ggo’s, de vrijwaring van het reguleringsrecht van de Staten, de verzekering dat de akkoorden de Europese sociale en milieunormen niet zouden afzwakken enz.

In de toekomst moet de Commissie dan ook in een vroegere fase van het onderhandelingsproces die geruststellende elementen op een pedagogisch verantwoorde en begrijpelijke manier verduidelijken. En alle overheden, zowel van de EU als van de lidstaten, moeten meer pedagogisch inzicht aan de dag leggen tegenover de bedrijfswereld en de burgers, en dit om misverstanden en desinformatie te voorkomen.

Voorts roepen wij op tot beter intra-Belgisch overleg, niet na afloop van, maar voor en tijdens de onderhandelingen over handelsovereenkomsten. En wij nodigen de verschillende bevoegde parlementen van het land uit om zich tijdig over die kwesties te buigen, dus ook voor en tijdens de onderhandelingen.

Een situatie zoals we de jongste dagen meemaakten, mag zich in de toekomst niet opnieuw voordoen. Want dan komt de geloofwaardigheid van het Europese handelsbeleid op de helling te staan, en dat is net een van de pijlers waarop niet alleen de Europese constructie, maar ook onze groei en onze werkgelegenheid rusten.

Bron: VBO