De oprichting van de Brussels International Business Court (BIBC), een Engelstalige ondernemingsrechtbank in Brussel, wordt op dit moment bestudeerd door het Parlement. Eens die operationeel zal zijn, hoeven Belgische en buitenlandse ondernemingen niet langer naar het buitenland om hun internationale geschillen in het Engels te laten beslechten. Daarvoor kunnen ze immers in Brussel terecht bij deze gespecialiseerde rechtbank!

België staat niet alleen met zijn plannen om een Engelstalige ondernemingsrechtbank op te richten. Ook in London, Parijs, Amsterdam en Singapore bestaan dergelijke commercial courts of zijn de plannen in een vergevorderd stadium. Met de BIBC stappen we mee in deze internationale trend die rekening houdt met het wijdverspreid gebruik van het Engels in de internationale handel.

De BIBC betekent kiezen voor Brussel. De Europese hoofdstad, een vestigingsplaats voor tal van internationale ondernemingen, instellingen en universiteiten, is een ware goudmijn aan internationale expertise en knowhow. Zij hoeven niet langer naar het buitenland om geschillen te laten beslechten. Bovendien zullen in de BIBC specialisten van het terrein zetelen en zo hun expertise ten dienste van de bredere ondernemingsgemeenschap stellen. Het staat vast dat de BIBC een verdere boost zal geven aan de internationale reputatie en uitstraling van Brussel en de reeds aanwezige knowhow op optimale wijze zal gebruiken.

De BIBC betekent kiezen voor België. Het is geen geheim dat het aantrekken van internationale geschillen tal van economische voordelen meebrengt in uiteenlopende sectoren. Het London Commercial Court en zijn ecosysteem aan hoogwaardige juridische knowhow was in 2016 goed voor ongeveer 370.000 jobs en een totale waarde van 25 miljard pond. Er is geen reden waarom Brussel met een goed draaiende BIBC geen hap van deze koek kan meepikken. In het bijzonder nu de Brexit een schaduw van onzekerheid werpt over de aantrekkelijkheid van London als forum voor Europese ondernemingen. De economische baten van een gelijkaardig project in Nederland worden op termijn geschat op 60 tot 75 miljoen euro per jaar. Als dat geen mooie uitdaging is!

De BIBC betekent ten slotte ook een positieve keuze voor onze Belgische justitie. Die lijdt aan verschillende kwalen, waaronder een gebrek aan middelen en ook een imagoprobleem. Door het afleveren van snelle, deskundige en definitieve vonnissen, ook in geval van erg complexe internationale zaken, zal de BIBC de expertise van de Belgische magistratuur ten volle valoriseren, zowel in België als internationaal.

Het is van belang dat ondernemingen en overheid, waaronder de rechterlijke macht, gezamenlijk achter de BIBC staan en ervoor zorgen dat ze snel uit de startblokken kan schieten. Het VBO heeft daarom deelgenomen aan een eerste voorstelling van de BIBC in het Brusselse stadhuis op 26 juni 2018 in aanwezigheid van de minister van Justitie.

Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal

Bron: VBO