De ministerraad heeft op 19 juni groen licht gegeven over de omzetting van de Europese boekhoudrichtlijn in België.

Met de nieuwe boekhoudregels wordt tegemoet gekomen aan een essentiële vraag van het VBO naar eenvoudigere regelgeving en de vermindering van de administratieve lasten voor ondernemingen in het bijzonder voor de kleine ondernemingen.

Tevreden over de hervorming, wijst het VBO op drie elementen die het boekhoudkundig leven van ondernemingen zullen vereenvoudigen:

  • Een nieuwe categorie van ondernemingen wordt ingevoerd in België: de micro-onderneming. Ondernemingen die niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden: balanstotaal van 350.000 EUR, jaaromzet van 700.000 EUR en personeelsbestand van 10 werknemers, zullen voortaan als micro-onderneming worden beschouwd. In de praktijk komt dit neer op 321.235 of 83% van alle ondernemingen in ons land. Micro-ondernemingen stellen een vereenvoudigde jaarrekening op volgens het voor hen ontwerpen micro-schema. Dit zal leiden tot een lichtere en meer op maat gesneden jaarrekening voor de meerderheid van onze ondernemingen.
  • De drempelcriteria voor een andere categorie ondernemingen: de kleine ondernemingen worden verhoogd naar 4,5 miljoen EUR jaaromzet en 9 miljoen EUR balanstotaal. Hierdoor zal een belangrijker aantal onderneming voortaan als klein worden beschouwd en bijgevolg een verkorte jaarrekening kan opstellen. Voor micro-ondernemingen wordt een bijkomende inspanning geleverd. De kosten voor de neerlegging van de jaarrekening voor micro-ondernemingen zullen verminderen met 20 EUR van 76 EUR naar 56 EUR.
  • Ondernemingen hoeven voortaan enkel hun jaarrekening bij de Nationale Bank neer te leggen. De publicatieverplichting in het Belgisch Staatsblad wordt afgeschaft waardoor bekendmakingskosten globaal met 30 miljoen zullen dalen volgens de betrokken kabinetten.

Philippe Lambrecht, Bestuurder-secretaris-generaal, beklemtoont dat “de jaarrekening een essentieel beheers, communicatie –en informatie vormt voor ondernemingen, aandeelhouders en verschillende stakeholders zoals bijvoorbeeld leveranciers, schuldeisers en werknemers. In lijn met het think-small first-principe moet echter erover worden gewaakt dat de boekhoudkundige verplichtingen steeds in verhouding te staan tot de omvang van de onderneming. De hervorming van de boekhoudregels vormt dan ook een stap in de goede richting.”

Bron: vbo-feb.be