Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) betreurt dat de oprichting van het Brussels International Business Court (BIBC) lijkt te worden afgevoerd.Met de sterke groei van de internationale handel en de onstuitbare opmars van het Engels als voertaal van het internationale zakenleven stijgt ook de vraag naar gespecialiseerde kennis voor de beslechting van internationale handelsgeschillen. Het BIBC kan hierin een belangrijke rol spelen.

Er zijn drie belangrijke redenen waarom het BIBC een goede zaak zou zijn voor ondernemingen, België en Justitie.

In de eerste plaats staat de Brexit voor de deur. Dit brengt voor ondernemingen al heel wat onzekerheid met zich mee. Daardoor wordt Londen plots een stuk minder aantrekkelijk. Het is voor hen dan ook een hele geruststelling dat ze bij een geschil in het Engels terecht kunnen bij een Belgische rechtbank. De oprichting van het BIBC beantwoordt dan ook aan een reële nood van de ondernemingswereld om geschillen in het Engels te kunnen laten beslechten.

Daarnaast zijn Engelstalige rechtbanken operationeel in onze buurlanden zoals Frankrijk en Nederland. Parijs en Amsterdam liggen op een korte treinrit van Brussel.  De oprichting van het BIBC is dan ooknoodzakelijk om complexe juridische geschillen in België te houden. Niets doen, betekent dat dergelijke geschillen en de bijhorende juridische expertise onvermijdelijk naar het buitenland zullen trekken.

Uiteindelijk draagt het BIBC ook bij tot de internationale uitstraling van België en Brussel en helpt het om de juridische knowhow die reeds overvloedig aanwezig is in de hoofdstad van Europa beter te mobiliseren en te valoriseren. Door Engelstalige ondernemingsgeschillen te centraliseren bij een gespecialiseerde rechtbank zullen die geschillen zeer efficiënt worden afgehandeld. Bovendien dragen de partijen de volledige kosten van de procedure zodat dit geen impact heeft op de werking van het reguliere justitieapparaat.

Philippe Lambrecht, bestuurder-secretaris-generaal van het VBO: ‘De Raad van State heeft niet minder dan drie positieve adviezen gegeven en ook aan de bekommernissen van de Hoge Raad voor Justitie werd gevolg gegeven. Zeker met de Brexit voor de deur moeten we er alles aan doen om buitenlandse investeringen aan te trekken. Brussel en België moeten aantrekkelijke opties worden voor Britse bedrijven die willen delokaliseren. Het BIBC kan daartoe bijdragen.’

Bron: VBO