Toegang tot een bankrekening is essentieel om te kunnen functioneren in onze samenleving. Daarom bieden Belgische banken een basisbankdienst aan voor inwoners van Oekraïne die omwille van de oorlog hun land hebben moeten verlaten.

  • De basisbankdienst laat toe basisverrichtingen te kunnen uitvoeren aan een beperkt tarief.
  • De bestaande identificatieregels voor het aangaan van een gebruikelijke klantenrelatie gelden ook voor de basisbankdienst: de bank zal vragen naar de naam en voornaam, geboortedatum en -plaats en de woonplaats.
  • Asielzoekers, erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden kunnen hun identiteit bewijzen aan de hand van een identiteitsbewijs uitgereikt door de Belgische autoriteiten.
  • Sinds 7 maart 2022 kunnen Oekraïense vluchtelingen een attest van tijdelijke bescherming aanvragen dat hen ook de mogelijkheid geeft om gebruik te maken van de basisbankdienst.

Het uitbreken van de oorlog in Oekraïne veroorzaakt onnoemelijk menselijk leed en vele inwoners zijn genoodzaakt het grondgebied te verlaten en bescherming te zoeken binnen de Europese Unie. Op korte tijd moeten zij zich organiseren om zo goed als mogelijk te kunnen functioneren in een totaal nieuwe omgeving. Daarom bieden de Belgische banken een basisbankdienst aan die hen toelaat om een zichtrekening te openen voor de uitvoering van diverse bankverrichtingen. Toegang tot een bankrekening is immers essentieel om te kunnen deelnemen aan het dagelijks leven in onze maatschappij.

Wat betekent de basisbankdienst?

Wanneer iemand recht heeft op de basisbankdienst, betekent dit dat men voor een beperkt bedrag een zichtrekening kan openen bij een Belgische bank voor de uitvoering van basisverrichtingen zoals geldafhalingen, betalingen door middel van een overschrijving of via een betaalkaart en de aanmaak van doorlopende opdrachten en domiciliëringen.

Elke Belgische kredietinstelling biedt een dergelijke basisdienst aan en deze kan bekomen worden via het aanvraagformulier dat zij hiervoor ter beschikking stelt.

Wie kan gebruik maken van de basisbankdienst?

Reeds in 2016 heeft de banksector een FAQ opgesteld met meer informatie over de toegang tot de basisbankdienst voor asielzoekers en erkende vluchtelingen. Deze richtlijnen zijn vanzelfsprekend ook van toepassing op oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne.

De bestaande identificatieregels voor het aangaan van een gebruikelijke klantenrelatie gelden ook voor de basisbankdienst: conform de gebruikelijke procedure in het kader van de antiwitwaswetgeving, zijn banken verplicht hun klanten te identificeren. Zij moeten hun identiteit ook kunnen verifiëren, zo niet is het aanbieden van een basisbankdienst niet toegestaan. De bank zal vragen naar de naam en voornaam, geboortedatum en -plaats en de (tijdelijke) woonplaats.

Welke officiële documenten geven toegang tot de basisbankdienst?

Asielzoekers, erkende vluchtelingen of subsidiair beschermden kunnen hun identiteit bewijzen aan de hand van een identiteitsbewijs uitgereikt door de Belgische autoriteiten, bijvoorbeeld :

  • bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (verblijfskaart A,…);
  • een voorlopige verblijfsvergunning of verblijfsattest;
  • bewijs van registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Meer informatie over de noodzakelijke officiële documenten in het kader van de basisbankdienst is terug te vinden in de FAQ.

Bron: Febelfin