In een nieuwe studie belicht Partena Professional de evolutie van het aantal vakantiedagen dat Belgische werknemers sinds 2019 opnemen. Tijdens de eerste negen maanden van 2021 blijken zij gemiddeld meer vakantiedagen te hebben opgenomen dan tijdens dezelfde periode in 2020, het jaar dat door de pandemie op zijn kop werd gezet (19,5 in 2021 tegen 18,9 in 2020). Het aantal opgenomen vakantiedagen zit echter nog steeds niet op het niveau van 2019 (gemiddeld 20,1 dagen opgenomen over dezelfde periode).

Belgische werknemers namen in de eerste negen maanden van 2021 meer vakantiedagen op dan in dezelfde periode in 2020. Dat blijkt uit de nieuwe studie van Partena Professional. Tot 30 september van dit jaar namen Belgische werknemers gemiddeld 19,5 vakantiedagen op (in de ruime betekenis, d.w.z. wettelijke en extralegale vakantiedagen, inhaalrust, enz.) tegenover slechts 18,9 in 2020. Toch zit het gemiddelde nog niet op het niveau van 2019. Toen bedroeg het 20,1 dagen.

Ook het aandeel van de wettelijke vakantiedagen in het totale aantal opgenomen vakantiedagen varieert tussen 2019 en 2021:

–         15,8 in 2021;

–         slechts 15,2 in 2020;

–         16,2 in 2019.

Dat betekent dat Belgische werknemers vóór 31 december gemiddeld nog 4,2 wettelijke vakantiedagen moeten opnemen. De twintig wettelijke vakantiedagen moeten namelijk verplicht tijdens het jaar 2021 worden opgenomen.

“Als het gaat om het opnemen van vakantiedagen, zijn we nog altijd niet naar het gebruikelijke patroon van vóór de pandemie teruggekeerd. We stellen vast dat de terughoudendheid die in 2020 ontstond, in het eerste kwartaal van 2021 is blijven voortbestaan. Pas in april begon die af te nemen om vervolgens vanaf juli geleidelijk echt te verdwijnen. De evolutie van de pandemie en de vaccinaties hebben daar ongetwijfeld een rol in gespeeld. Daardoor wilden werknemers er echt weer eens uit, na een zeer moeilijke periode die anderhalf jaar aanhield. Ondanks alles zitten we nog steeds onder de cijfers van 2019. Werkgevers en werknemers moeten hun wettelijke vakantiequotum dan ook nauwlettend in de gaten houden”, vertelt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional.

Bron: Partena