Facturen gericht aan bedrijven in Brussel worden beter betaald dan in Vlaanderen en Wallonië. Dit in tegenstelling tot vorig trimester toen Wallonië koploper was in snelle betalingen. Dat blijkt uit de jongste barometer betaalgedrag van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

In het derde trimester van 2016 betalen Belgische bedrijven en overheden 68 procent van de facturen binnen de afgesproken termijn. Het aantal zware wanbetalingen is gedaald naar het op één na beste niveau sinds het begin van de crisisjaren. Opvallend is de grote verbetering van het betaalgedrag in de Horeca.

Van alle door het bedrijfsleven gerapporteerde facturen is 68 procent conform de betaalcondities betaald. Ten opzichte van vorig trimester is dat een verbetering. Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development: “Traditioneel toont een tweede trimester telkens wat zwakkere resultaten, vorig trimester noteerde Graydon 66 procent. Maar in dezelfde periode een jaar geleden was dat nog 69 procent, dus een lichte achteruitgang.”

Het aantal wanbetalingen, oftewel facturen die langer dan 90 dagen na vervaldatum of zelfs niet betaald worden, is de afgelopen drie maanden afgenomen naar 8 procent. Dat is het op één na beste cijfer sinds het begin van de crisisjaren. “Idealiter dient dit volume nog verder te dalen, maar zelfs tijdens de jaren van economische voorspoed maten we steevast een volume van 7% tot 9%. Er blijft dus werk aan de winkel om dit volume verder neerwaarts te drukken zodat de bedrijven over een groter volume aan liquide middelen beschikken”, zegt Van den Broele.

Brussel herwint koppositie op Vlaanderen en Wallonië

Op basis van de Graydon Betaalindex*, die berekend wordt op basis van een weging die rekening houdt met de niveaus van correcte betaling of wanbetaling, ziet bedrijfsinformatiespecialist Graydon dat facturen gericht aan Brusselse bedrijven (betaalindex van 104,5) beter worden betaald dan facturen aan Vlaamse (betaalindex van 103,7) of Waalse bedrijven (103,2). Tijdens het tweede trimester 2016 bleken voor het eerst de Waalse bedrijven hun facturen zelfs correcter te betalen dan de Vlaamse of de Brusselse.

“Het valt op dat het betaalgedrag over de verschillende regio’s steeds meer gelijk loopt”, concludeert Van den Broele. “Sinds vorig jaar zien we nu binnen het Waalse Gewest een betaalgedrag dat bijna identiek is als datgene dat binnen het Vlaamse Gewest wordt waargenomen. Na de zware opdoffer in het tweede trimester toont Brussel duidelijk tekenen van herstel.”

*) De index heeft als ijkpunt (=100) de betaalresultaten van 2002

Betaalgedrag Horeca verbetert op spectaculaire wijze

Ook in het derde trimester laat het betaalgedrag in de Horeca een flinke verbetering zien. Het aantal wanbetalingen daalde in de categorie ‘eet- en drinkgelegenheden’ van 27 procent in de eerste maanden van 2016 naar 8 procent in de afgelopen zes maanden. In de categorie ‘verschaffen van accommodatie’ ziet Graydon dezelfde tendens.

“De invoering van de witte kassa, wat leidt tot een beter inzicht in de bedrijfsvoering, werpt zijn eerste vruchten af”, verklaart Van den Broele. “Daarnaast heeft alle negatieve berichtgeving over met name de Brusselse Horeca geleid tot het hanteren van strengere betaalcondities in de sector. Dat zien we terug in de verbetering van de betaalcijfers.”

Federale overheid betaalt opnieuw zwakker

In de eerste helft van dit jaar zag Graydon dat de betaalkwaliteit van de federale overheid aan het verbeteren was. Die trend lijkt in het derde trimester van 2016 gekeerd. Op dit moment worden 68 procent van de facturen gericht aan de federale overheid tijdig betaald (tegenover 81 procent gedurende het tweede trimester).

De afkalving van de Graydon Betaalindex binnen het Vlaamse Gewest, wordt beïnvloed door de afkalving van de betalingskwaliteit vanwege de overheden. “De Vlaamse Gemeenschap scoort beduidend zwakker en kent, met een fundamentele en steeds uitgesprokener dip gedurende het afgelopen trimester, de slechtste score ooit”, voegt Eric Van den Broele hieraan toe. Door het voeren van een correct betaalbeleid waarbij facturen van het bedrijfsleven snel én stipt worden betaald, kan de overheid in belangrijke mate zorgen voor meer liquiditeit – de meer dan ooit noodzakelijke zuurstof- in de Belgische bedrijfseconomie.”

Download hier de Graydon Studie betaalgedrag Q3 2016

Bron: Graydon