Partena Professional blikt in haar nieuwe barometer terug op de impact van het coronavirus op de Belgische arbeidsmarkt tijdens het afgelopen jaar. Belangrijkste vaststelling: de komst van een economie met twee snelheden. Alle sectoren ondervonden de gevolgen van de pandemie, maar vooral de horeca en de contactberoepen werden getroffen. Vrouwen en laaggeschoolde werknemers of werknemers met onzekere arbeidscontracten zijn het zwaarst getroffen.

26% minder werknemers in cafés en restaurants, 17% minder kappers

Globaal gezien noteert Partena Professional een daling van het aantal gewerkte uren met 3% in 2020 ten opzichte van 2019. De grootste dalingen werden waargenomen in april en november met respectievelijk -22% en -12% van het aantal gewerkte uren. Achter deze totaalcijfers gaan extreme verschillen tussen de sectoren schuil. In de meest getroffen sectoren bedroeg de daling -59% in april en -51% in november.

De meest getroffen sectoren zijn de horeca, het toerisme en contactberoepen zoals kappers en schoonheidssalons. In deze sectoren zijn zowel het aantal mensen met een contract als het aantal gewerkte uren in 2020 aanzienlijk gedaald. In 2020 is het aantal gewerkte uren in hotels met 55% gedaald en in cafés en restaurants met 40%. Het aantal werknemers met een arbeidscontract daalde met 28% in hotels en met 26% in cafés en restaurants.

Kappers hebben in 2020 43% minder uren gewerkt, terwijl de sector 17% minder werknemers zal tellen in vergelijking met 2019. De toeristische sector heeft bijna de helft van het aantal gewerkte uren verloren, en 20% van de werknemers onder contract. Bioscopen hebben 50% van hun werkuren verloren.

“De analyse van het effect van de coronapandemie op de werkgelegenheid wijst op een economie met twee snelheden. Bedrijven actief in sectoren die slechts matig of licht werden getroffen door het virus slaagden erin zich te stabiliseren in de maanden na de lockdownmaatregelen. Dat belooft veel goeds voor 2021 en daarna. “, legt Wim Demey, Customer Intelligence Manager bij Partena Professional, uit.

“Maar de sectoren die het meest door de maatregelen worden getroffen, zoals de horeca, het toerisme en de contactberoepen, hebben grote moeilijkheden ondervonden en die moeilijkheden blijven aanhouden. Het aantal gewerkte uren in deze sectoren is drastisch gedaald, en ook het aantal werknemers met contract is afgenomen. Dat is veel zorgwekkender voor dit belangrijke deel van onze economie. “, vervolgt Wim Demey.

Vrouwen en laaggeschoolde werknemers worden het hardst getroffen

Partena Professional was ook geïnteresseerd in de profielen van de werknemers die door de coronacrisis waren getroffen. Uit de Barometer 2020 blijkt dat contracten voor bepaalde tijd, studentenjobs en flexijobs het zwaarst getroffen zijn.

Partena Professional stelde een daling met 12% vast van het aantal werknemers met een contract van bepaalde duur of een vervangingscontract. Het aantal werknemers met een studentencontract daalde met 25%, terwijl het aantal flexijobs met 40% daalde. Ter vergelijking: het aantal werknemers met een vast contract is in 2020 relatief stabiel gebleven, met een daling van 3%.

Vrouwen werden over het algemeen zwaarder getroffen dan mannen. Partena Professional constateert een daling van -8,3% bij het aantal vrouwelijke werknemers met een contract, en een daling van -5,9% bij mannen.

Tot slot was het jaar 2020 bijzonder moeilijk voor minder gekwalificeerde werknemers. Partena Professional stelt een daling van -14% vast in het aantal afgestudeerden in het lager onderwijs met een contract. De daling bedraagt -7% voor afgestudeerden van de middelbare school en -3% voor afgestudeerden van de universiteit.

De cijfers van de Partena Professional Barometer in dit persbericht zijn afkomstig van een analyse van de gewerkte uren en het aantal werknemers met een contract in 2020 in vergelijking met 2019. De analyse werd uitgevoerd op 189 000 werknemers tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020. Alleen werknemers met een contract worden in deze barometer bestudeerd. Alle waargenomen ontwikkelingen en trends zijn op jaarbasis, waarbij 2020 wordt vergeleken met 2019, tenzij anders vermeld. Er wordt dus geen rekening gehouden met de gevolgen voor mensen die als zelfstandige, vrijwilliger, artiest of freelancer werkzaam zijn.

bron: Partena