Febelfin CEO Karel Van Eetvelt toont alle begrip voor de verontwaardiging over de schikking van ING in Nederland met het gerecht in een witwaszaak. “Alle bankmedewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat ze mee verantwoordelijk zijn voor de antiwitwasstrijd. Banken in België doen dit al goed en zijn een cruciaal onderdeel in de strijd tegen fraude en witwassen.”

De Belgische banken strijden actief mee om witwaspraktijken in de kiem te smoren. In 2017 kreeg de CFI 31.080 meldingen van verdachte transacties binnen. 25.020 meldingen of meer dan drie kwart waren afkomstig van de financiële sector.

Bovendien is meer dan 60% van alle meldingen die de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) doorgeeft aan het parket afkomstig van banken.

De meer dan 31.000 meldingen leidden samen tot 10.646 nieuwe onderzoeksdossiers. 1192 nieuwe dossiers werden daarop doorgemeld aan het parket. Van al die nieuwe doormeldingen aan het parket is meer dan 60% afkomstig van de kredietinstellingen. In bedrag komt dit overeen met zowat 84% van de doorgemelde fraude aan het parket: 927 miljoen EUR.

Deze cijfers tonen aan dat de financiële sector alert is en blijft voor witwaspraktijken en zijn rol binnen de strijd hiertegen ook ter harte neemt. Dit wordt ook bevestigd door de internationale Financial Action Task Force die landen evalueert op de kwaliteit van hun witwaspreventie. In een zopas verschenen rapport schrijft ze dat de Belgische financiële sector goed werk levert om witwassen en terrorismefinanciering op te sporen: “Some sectors, such as the financial sector, are much stronger in taking appropriate action to prevent money laundering and terrorist financing”.

“Toch moeten we permanent alert blijven. De antiwitwasregelgeving is de afgelopen jaren aanzienlijk verstrengd, met strengere straffen, boetes en bescherming voor klokkenluiders die fouten in hun bank willen aanklagen. We doen er als Febelfin alles aan om onze banken en hun medewerkers daarover te sensibiliseren”, stelt Karel Van Eetvelt.

Bron: Febelfin