e-Invoicing-specialist Anachron, met hoofdkantoor in Amsterdam, is toegetreden tot de “E-invoicing Service Providers” (ESP’s) van België.

Na het ondertekenen van het ESP-protocol door Minister Olivier Chastel en Directeur-Generaal Edwin de Pue van de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en door Anachron’s Sales Manager België Dirk Geerts is deze toetreding officieel geworden.

Minister van de Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel is een belangrijke promotor van elektronische facturatie. Hij legt uit: “Voor België wordt geschat dat indien alle facturen langs elektronische weg verstuurd en afgehandeld zouden worden, de vermindering van de administratieve lasten ongeveer 3,5 miljard Euro kan bedragen. Het is dus logisch dat de Belgische regering initiatieven steunt die het gebruik van de elektronische facturatie bevorderen”.

Het ESP-protocol dat Anachron nu heeft ondertekend is zo’n initiatief. In dit protocol spreken de ESP’s en nu dus ook Anachron en de Belgian Business Software Providers (BBSP’s) af om een standaard voor de gegevensuitwisseling te bepalen waarmee de overdracht van de elektronische facturen tussen elkaar vlotter zal kunnen verlopen. Dat is nodig ook: 20% van de uitgaande facturen wordt vandaag de dag digitaal verzonden!

Dirk Geerts, Sales Manager België van Anachron, is zeer enthousiast over dit protocol. “Met de toetreding tot de ESP’s van België kan Anachron haar e-Invoicing diensten nóg toegankelijker maken voor bestaande én nieuwe KMO’s. Iedere KMO kan nu snel en eenvoudig aangesloten worden op ons e-Invoicing platform en zelfs vrij gemakkelijk een stap verder gaan door zijn hele Order-to-Cash proces te automatiseren. Ik ben er trots op dat wij als Anachron een bijdrage leveren aan de doelstelling om het volume aan elektronische facturen in België te laten toenemen.”

Ook Anachron’s CEO Frank Hoekstra ziet het belang van het ondertekenen van het protocol voor Anachron. Hoekstra: “De toetreding tot de ESP’s sluit aan bij het streven van Anachron om binnen en buiten Europa het uitwisselen van facturen over verschillende platforms mogelijk te maken. Als één van Europa’s grootste spelers op dit gebied nemen we graag het voortouw om e-Invoicing voor álle bedrijven toegankelijk te maken. En niet zonder reden: e-Invoicing heeft vele economische en sociale voordelen en helpt bedrijven om alle mogelijkheden van de huidige digitale maatschappij volledig te benutten”

Bron: Anachron