Altares Dun & Bradstreet, de specialist in bedrijfsdata, heeft een aanbesteding bij de Europese Commissie gewonnen. De partijen hebben een manteloverkomst gesloten waardoor de producten en diensten van Altares Dun & Bradstreet beschikbaar komen voor de instanties die onder de Europese Commissie vallen. De overeenkomst geldt voor een periode van vier jaar en biedt de Commissie en de daaronder vallende instanties de mogelijkheid om aan de hand van de database van Altares Dun & Bradstreet met gegevens van meer dan 370 miljoen bedrijven secure analyses te maken en informatiegedreven beslissingen te nemen.

Bijdragen aan een stabieler beleid
Instanties die zich aansluiten op de diensten en producten van Altares Dun & Bradstreet kunnen een doelgericht, veiliger en stabieler beleid voeren. Het stelt hen in staat om efficiënter om te gaan met Europees, en dus publiek, geld. De uitgebreide database geeft hen namelijk de kans een diepgaande analyse te maken van organisaties en leveranciers. Bovendien biedt het instanties de mogelijkheid om accurate prognoses te stellen van verschillende sectoren of zelfs (macro) economische trends, zoals de impact van het Coronavirus.

Data inzetbaar voor verschillende taken
De data van Altares Dun & Bradstreet kan ingezet worden voor verschillende taken van de Europese Commissie en de daartoe behorende instanties. Onder andere voor het ondersteunen van beleid, bijvoorbeeld over het midden- en kleinbedrijf, al dan niet gespreid over specifieke sectoren. Evenals bij het aangaan van contracten met partijen uit landen binnen en buiten Europa. Maar ook bij de screening van partijen die subsidie of een financiering aanvragen bij de Europese Commissie, bijvoorbeeld om te zien of ze voldoen aan de gestelde eisen of om te verifiëren dat ze niet betrokken zijn bij het financieren van terrorisme of enige vorm van fraude.

Ziv Baida, Business Development Director bij Altares Dun & Bradstreet: “Ik ben verheugd en trots op het feit dat Altares Dun & Bradstreet deze aanbesteding heeft gewonnen en we met onze datasystemen een bijdrage kunnen leveren aan het beleid en de stabiliteit van de Europese Unie. Dit is een bevestiging van de koers die we enige tijd geleden hebben ingezet, waarbij we onze partners geavanceerde en innovatieve data-oplossingen aanbieden. Zodoende stellen we hen in staat om op basis van bedrijfskritische informatie gestaafde en accurate prognoses te maken en beslissingen te nemen.”

Bron: Creditexpo.be