Gedurende de maand juli 2017 gingen in België in totaal 508 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in juli bedraagt 1.374; 803 voltijdse werknemers, 371 deeltijdse werknemers en 200 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.958, een stijging van 9,7% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met de 4,3%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 8,7%; in de handel was  er een stijging met 3,7% en in de horeca waren er 17,6% meer faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 13,2%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 0,9% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 10,1% en Brussel kent een stijging van 37,0%.

 

 

2016

 

2017

 

JUL

 

AUG

 

SEP

 

OKT

 

NOV

 

DEC

 

JAN

 

FEB

 

MRT

 

APR

 

MEI

 

JUN

 

JUL

 

TOTAAL

Totaal 463 404 1.088 922 808 687 806 802 930 736 965 1.017 508 (100,0%)
 

ACTIVITEIT

Landbouw en visserij 5 2 4 11 4 6 8 5 4 5 1 4 3   (0,6%)
Industrie, energie 20 27 44 46 30 29 30 35 39 33 42 46 23   (4,5%)
Bouwnijverheid 94 53 196 132 146 133 138 142 171 118 156 179 100  (19,7%)
Handel 120 102 279 215 206 156 199 217 242 184 246 241 125  (24,6%)
Horeca 84 103 223 207 178 141 165 173 220 172 222 206 105  (20,7%)
Transport, andere diensten 140 117 342 311 244 222 266 230 254 224 298 341 152  (29,9%)
 

GEWEST

Vlaanderen 248 221 526 434 440 342 454 392 483 357 405 455 268  (52,8%)
Wallonië 131 115 270 243 190 180 206 238 254 214 237 268 144  (28,3%)
Brussel 84 68 292 245 178 165 146 172 193 165 323 294 96  (18,9%)
 

JURIDISCHE VORM

Zelfstandigen 99 87 165 148 115 120 154 176 182 132 167 167 114  (22,4%)
N.V. 70 47 176 157 146 114 132 122 153 122 135 140 74  (14,6%)
B.V.B.A. 284 251 710 582 521 426 501 480 565 464 627 672 303  (59,6%)
C.V. 9 12 33 30 25 26 16 21 27 18 34 36 16   (3,1%)
Andere 1 7 4 5 1 1 3 3 3 0 2 2 1   (0,2%)

Bron: FOD