Het aantal faillissementen in ons land is in februari 2017 vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met februari vorig jaar.

Dat blijkt uit de nieuwste Barometer faillissementen van bedrijfsinformatiespecialist Graydon. In februari waren er in totaal 865 faillissementsuitspraken, twee minder dan vorig jaar.

“De sterke piek die we in afgelopen maand januari 2017 noteerden, is getemperd”, zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “Toch noteren we in de eerste twee maanden van 2017 een stijging van het aantal falingen met 4,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.”

Onveranderd stijgende tendens in Brussel

In Brussel stijgt het aantal faillissementen met 1,7% in de maand februari ten opzichte van februari vorig jaar. Voor de eerste twee maanden van 2017 betekent dit een stijging van 18,2%. Binnen het Waalse Gewest is er stijging van 4,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, terwijl in Vlaanderen het aantal faillissementen met 5,5% daalde. Voor het Waalse Gewest betekent dit voor 2017 toch nog een daling met 2,8%, terwijl dat voor Vlaanderen nog steeds een stijging is van 3,4%.

Grootste stijging faillissementen in Oost-Vlaanderen

De grootste stijging van het aantal faillissementen ziet Graydon opnieuw terug in de provincie Oost-Vlaanderen (+16,5%). Nooit eerder binnen die provincie waren er in een februarimaand zoveel faillissementsuitspraken. In de provincies Vlaams-Brabant (-31,9%), Antwerpen (-14,2%) en West-Vlaanderen (-1,5%) waren er de afgelopen maand februari minder faillissementen. In Limburg was er precies één bedrijf meer failliet in vergelijking met februari vorig jaar.

In Wallonië is er een opmerkelijke stijging van 72,0% in de provincie Waals-Brabant. Ook in de provincies Luxemburg (+16,7%) en Namen (+6,1%) is er een stijging. Verder vertonen de provincies Henegouwen (-4,0%) en Luik (-11,4%) een daling.

Horeca volgt de algemene tendens

In de eerste twee maanden van 2017 noteert bedrijfsinformatiespecialist Graydon meer falingen in de Zakelijke Dienstverlening (+18,8%), de Transportsector (+12,1%) en de Bouwnijverheid (+1,0%). Op sectorniveau blijft de Horeca verantwoordelijk voor het grootst aantal faillissementen. In totaal waren er in januari en februari 341 faillissementsuitspraken.

“Sedert de invoering van de witte kassa stelden we een stijging van het aantal falende horecazaken vast”, aldus Eric Van den Broele. “Nu valt op dat de sector de algemene trend volgt, en dat in tegenstelling tot de evoluties in 2016. De cijfers tonen aan dat de effecten van de invoering van de witte kassa en de aanslagen aan het wegdeemsteren zijn.”

Download hier de Graydon Barometer februari 2017

Bron: Graydon