De recentste faillissementstudie levert opnieuw goed nieuws op.

Voor afgelopen maand maart noteerden we 853 faillissementen, ofwel 31% minder dan in maart 2015. Welke sectoren en regio’s doen het opvallend beter?

Ook over het hele eerste trimester van 2016 doen onze Belgische bedrijven het beter. We telden 2.528 faillissementen, wat een daling is met bijna 18% ten opzichte van het eerste trimester 2015. Netto 514 bedrijven minder failliet.

Dit betere ondernemersklimaat laat zich eveneens zien in het aantal jobs. Het verlies van jobs was fors minder: -20,69% ten opzichte van dezelfde periode in 2015. Ten opzichte van dezelfde periode van piekjaar 2013 noteren we een daling met zelfs 31,1%. Al neemt dit natuurlijk niet weg dat er 5.017 mensen hun baan verloren door faillissementen tijdens de maanden januari, februari en maart 2016 .

Aantal faillissementen van januari tot en met maart 2016 vergeleken met 2015

Best scorende provincies

Vlaanderen noteert een daling van 7%, Wallonië telt 31% minder faillissementen. De Brusselse handelsrechtbanken spraken over het eerste trimester 2016 410 faillissementen uit, ofwel een daling met 31%. Wel opgelet. Door Paasmaandag waren er in de laatste week van maart geen zitdagen van de Brusselse faillissementskamers.

Welke provincies zagen hun faillissementen het sterkst dalen?

Provincie 2015 2016 Daling
1. Waals-Brabant 138 75 -46%
2. Luik 328 238 -28%
3. Limburg 248 192 -23%
4. Henegouwen 313 243 -22%
5. Luxemburg 130 111 -20%

Aantal faillissementen per sector

Daling per sector

De bouw (-23,68%) en de zakelijke dienstverlening (-34,12%) doen het vrij goed. Het aantal faillissementen in horeca blijft wel stabiel (hoog). Deze sector levert nu 9% van het totaal aantal faillissementen in België.

Sector 2015 2016 Daling
1. Bouw 549 419 130
2. Zakelijke dienstverlening 337 222 115
3. Kleinhandel 406 336 70
4. Groothandel 256 210 46
5. Transport 126 88 38

Aantal verloren jobs per provincie

Over het eerste trimester van 2016 verloren er 5.017 mensen hun job na faillissement. Sommige provincies zagen het aantal verloren jobs fors dalen ten opzichte van 2015. In Oost-Vlaanderen waren er fors meer mensen die hun job verloren: 811 dit jaar tegenover 426 in dezelfde periode vorig jaar.

Daling per provincie

Welke provincies verloren veel minder jobs dan in januari, februari en maart 2015?

Provincie 2015 2016 Daling
1. Henegouwen 1124 611 -513
2. Brussels Hoofd. Gewest 1201 752 -449
3. Antwerpen 1093 664 -429

Daling per sector

Welke sectoren verloren veel minder jobs dan in januari, februari en maart 2015?

Sector 2015 2016 Daling
1. Groothandel 537 207 -330
2. Metaalindustrie 328 90 -238
3. Dienstverlening aan bedrijven 780 568 -212
4. Vrije beroepen 145 17 -128
5. Bouwtechnische beroepen 110 15 -95

Bedrijven met het grootste banenverlies in januari

Het grootste bankroet van maart staat op conto van Microfibres Europe uit Laarne in Oost-Vlaanderen. 83 mensen verloren hun baan en daarmee sluipt het de weinig benijdenswaardige top vijf binnen. Bij Dienstenbedrijf Zuid-West uit Waver, Waals-Brabant, blijft de lijst aanvoeren. Daar gingen in februari 179 jobs verloren.

Naam van het bedrijf Datum faling Gemeente Jobverlies
1. Dienstenbedrijf Zuid-West 29/02 Waver 179
2. Imtech Traffic & Infra 02/02 Drongen 105
3. Bouwcentrale Modern 12/01 Eeklo 97
4. Microfibres Europe 16/03 Laarne 83
5. Project Twise 22/03 Diegem 79

Bron: Graydon Blog