Gedurende de maand juni 2018 gingen in België in totaal 852 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in juni bedraagt 1.533; 826 voltijdse werknemers, 412 deeltijdse werknemers en 295 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 4.946, een daling van 5,9% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, daalt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 5,3%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 5,0%; in de handel was er een daling met 8,4% en in de horeca waren er 16,4% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gedaald met 2,6%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 11,8% in Vlaanderen, in Wallonië is er een daling van 14,7% en Brussel kent een stijging van 15,5%.

Bron: Statbel.be