Gedurende de maand april 2018 gingen in België in totaal 784 bedrijven failliet.

Het verlies aan arbeidsplaatsen ten gevolge van faillissementen in april bedraagt 1.374; 722 voltijdse werknemers, 337 deeltijdse werknemers en 315 loontrekkende werkgevers verloren hun job.

Het aantal faillissementen gedurende de voorbije zes maanden bedraagt 5.179, een stijging van 8,6% ten opzichte van dezelfde periode van een jaar ervoor.

Gedurende de laatste zes maanden, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, stijgt het aantal failliete ondernemingen in de industrie met 19,4%, in de bouwnijverheid was er een stijging met 19,1%; in de handel was er een stijging met 9,1% en in de horeca waren er 2,3% minder faillissementen. Het aantal faillissementen in de transportsector en de andere diensten is gestegen met 8,9%.

Op gewestelijk niveau is er voor dezelfde periode van zes maanden een daling met 7,6% in Vlaanderen, in Wallonië is er een stijging van 1,1% en Brussel kent een stijging van 57,2%.

Bron: Statbel