76% van de Belgische werknemers kan niet maandelijks sparen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Partena Professional, die het financieel welzijn van Belgische werknemers naar aanleiding van de coronacrisis onderzocht. Het fenomeen van de “moeilijke maanden” en het uitstel van soms noodzakelijke uitgaven worden ook in de studie belicht. 20% van dat uitstel betreft essentiële boodschappen (eten, drinken), 11% betreft een bezoek aan de dokter. Volgens Partena Professional zouden flexibele betalingsoplossingen, zoals een loonvoorschot, een sleutel kunnen zijn om het probleem in te dijken.

Het welzijn van werknemers is voor veel ondernemingen een prioriteit. Tijdens de coronacrisis stonden het lichamelijk welzijn (ergonomie, geschikt meubilair voor telewerk, etc.) of mentaal welzijn (stress, eenzaamheid, etc.) dikwijls centraal. Maar financieel welzijn is ook een belangrijk onderdeel van het welzijn bij werknemers. Volgens de laatste studie van Partena Professional bij meer dan 800 werknemers uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel werd het financieel welzijn in gevaar gebracht tijdens de crisis.

Uit de studie blijkt dat 76% van de werknemers niet in staat is om maandelijks te sparen. Bovendien kan 11% helemaal niet sparen tijdens het jaar. Er zijn geen verschillen tussen de regio’s maar wel aanzienlijke verschillen tussen de profielen van werknemers.

Bij de oudere werknemers (50-60 jaar) is 16% helemaal niet in staat om tijdens het jaar te sparen, vergeleken met 8% van de 18-34-jarigen.

Tot slot slaagt 32% van de bedienden erin om elke maand te sparen, tegenover 13% van de arbeiders. 7% van de bedienden is helemaal niet in staat om tijdens het jaar te sparen, tegenover 18% van de arbeiders.

“Moeilijke maanden” zijn nog steeds werkelijkheid voor veel Belgen

De Studie van Partena Professional belicht ook het fenomeen van de “moeilijke maanden”. De meerderheid van de werknemers geeft aan dat de periodes van de feestdagen (december-januari), zomermaanden en eerste schooldag (juli-augustus-september) de moeilijkste periodes zijn om te sparen.

69% van de werknemers zegt aan het einde van de maand wel eens geld tekort te komen om geplande aankopen te betalen.

Die moeilijke maanden kunnen ertoe leiden dat aankopen tot de volgende maand moeten worden uitgesteld. 65% van de werknemers geeft aan naar deze oplossing te grijpen wanneer zij niet genoeg geld hebben voor een aankoop. 40% van de werknemers gebruikt zijn spaargeld. 5% moet zelfs lenen.

De meest uitgestelde aankopen zijn vakanties (30% van de gevallen), kleding (23%) en vrijetijdsbesteding (22%). Basisboodschappen (eten, drinken, enz.) volgen met 20%, terwijl ook een bezoek aan de tandarts (13%) en de dokter (11%) uitgaven zijn die worden uitgesteld.

Werknemers willen meer flexibiliteit bij het beheer van hun geld 

Om de beschikbaarheid van contant geld voor werknemers aan te moedigen, gebruiken sommige werkgevers oplossingen die een voorschot op het salaris mogelijk maken. 42% van de ondervraagde werknemers verklaarde dat zij minstens eenmaal per jaar van deze mogelijkheid gebruik zouden maken, als die hen werd aangeboden. 26% zegt hiervan gebruik te zullen maken om aan het einde van de maand essentiële boodschappen te kopen, en 19% zou het gebruiken om een doktersbezoekje te betalen.

Wij merken, vooral via onze Payabl’-oplossing, een sterke vraag van werknemers om hun inkomstenstroom beter te kunnen beheren en om een voorschot op hun loon te kunnen krijgen voor dringende noodzakelijke uitgaven. Werknemers willen zelf kunnen beslissen wanneer zij hun uitgaven doen, zonder afhankelijk te zijn van een vaste en inflexibele betalingscyclus”, verklaart Jonas Pollet, Innovation Manager bij Partena Professional.

Met deze overwegingen moet men rekening houden in het loonbeleid van de ondernemingen, om de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de werknemers te bevorderen. Elke werknemer is anders, kent verschillende situaties en heeft verschillende behoeften. Het is dus van essentieel belang dat bedrijven werknemers oplossingen bieden die aan deze behoeften voldoen, om hun financieel welzijn, dat tijdens de crisis zware klappen heeft gehad, te verbeteren”, besluit Jonas Pollet.

Bron: Partena