Tijdens de eerste 10 maanden van 2021 is het aantal aanwervingen in het Vlaamse Gewest gestegen met 4% in vergelijking met dezelfde periode van 2019, zo blijkt uit de gegevens van Partena Professional. In tegenstelling tot Vlaanderen en Wallonië, ziet Brussel het aantal aanwervingen afnemen. De grote meerderheid van de nieuwe aanwervingen bevindt zich bij middelgrote ondernemingen en betreft werknemers ouder dan 30 jaar.

Verschillen tussen de gewesten en naargelang de omvang van de ondernemingen

Vlaanderen en Wallonië laten allebei een groei optekenen van het aantal aanwervingen, met een stijging van respectievelijk 4% en 15%, terwijl in het Brusselse Gewest het aantal vermindert met 9%. Op nationaal niveau bedraagt de stijging van het aantal rekruteringen 3%.

Als enkel gekeken wordt naar contracten van bepaalde duur, vervangingscontracten en contracten voor een duidelijk omschreven werk voor het volledige Belgische grondgebied, vertonen alleen middelgrote ondernemingen (tussen 5 en 499 werknemers) een positief aantal aanwervingen in 2021.

Zeer kleine ondernemingen (tussen 1 en 5 werknemers), grote ondernemingen (tussen 500 en 999 werknemers) en zeer grote ondernemingen (meer dan 1.000 werknemers) kennen daarentegen een daling van het aantal aanwervingen (respectievelijk -16, -24 en -10%) in vergelijking met 2019.

Nog geen reden tot feest voor jonge werknemers

Uit de waarnemingen van Partena Professional blijkt dat niet alle leeftijdscategorieën een positieve groei vertonen. De stijging van het aantal aanwervingen betreft immers voornamelijk 30-plussers, terwijl het aantal aanwervingen stabiel blijft in de categorie 20 tot 30 jaar. Dat is vooral het geval voor contracten van bepaalde duur, vervangingscontracten en contracten voor een duidelijk omschreven werk.

Het aantal aanwervingen bij jongeren onder de 20 jaar is tussen 2019 en 2021 zelfs teruggevallen met 18%. Wel wordt vastgesteld dat het aantal aanwervingen globaal stijgt vanaf augustus 2021 voor alle leeftijdscategorieën.

Bron: Partena