Na in 2020 verdwenen te zijn, is de war for talent weer helemaal terug. Sinds de economie weer aantrekt en nu de gezondheidscrisis hopelijk achter de rug is, stijgt de aanwerving van nieuwe werknemers veel sneller dan verwacht. Volgens een studie van Michael Page Belgium (PageGroup) werven bedrijven in het tweede kwartaal van 2021 30% meer aan dan in dezelfde periode in 2019. Een ideale situatie voor sollicitanten, maar moeilijker voor werkgevers, die al een ware oorlog voeren om het beste talent te vinden. “Deze cijfers zijn verbluffend. We hadden verwacht dat we na de gezondheidscrisis langzaam zouden terugkeren naar een kandidatenmarkt, maar we hadden nooit gedacht dat het zo snel zou gaan. Bedrijven hebben nieuwe behoeften en vechten om de beste kandidaten aan te trekken,” verklaart Frederic d’Hauw, Executive Manager van Michael Page Belgium.

De onverwachte terugkeer van de topkandidaat

Wie had 6 maanden geleden gedacht dat we in juni 2021 in een situatie van bijna volledige werkgelegenheid zouden verkeren? Terwijl de coronacrisis de economie blokkeerde en de aanwerving van nieuwe werknemers meer dan een jaar vertraagde, blijkt uit een studie van Michael Page Belgium dat bedrijven opnieuw massaal zijn beginnen aanwerven. In vergelijking met de periode vóór de pandemie werven bedrijven 30% meer profielen aan.

Frederic d’Hauw, Executive Manager van Michael Page Belgium, legt uit: “De cijfers zijn verbazingwekkend. Vóór de gezondheidscrisis was de situatie op de arbeidsmarkt goed. Na de grote dip in het afgelopen anderhalf jaar, verwachtten wij dat de aanwervingsmarkt beetje bij beetje terug op gang zou komen. We hadden afgelopen januari nooit gedacht dat we slechts 6 maanden later terug zouden staan op het aanwervingsniveau van voor 2008. De ondernemingen hebben hun activiteiten hervat, ze worden geconfronteerd met nieuwe behoeften en werven massaal aan. De uitdaging voor hen is nu om op te vallen en de beste profielen aan te trekken. Kandidaten zijn weer koningen geworden.”

Een zwarte markt voor de hoogst gekwalificeerden? Integendeel!

Al jaren doet het gerucht de ronde dat de arbeidsmarkt niet meer is wat ze geweest is en dat het hebben van meerdere diploma’s een averechts effect zou hebben op het vinden van een baan. In werkelijkheid is dit niet waar. Vandaag weigert één op de twee kandidaten een jobaanbieding. Bovendien is het werkloosheidscijfer, dat als voorhamerargument wordt gebruikt, een illusie en geeft het de werkelijkheid niet weer. Tenminste niet helemaal. “Hooggekwalificeerde kandidaten vinden nog steeds zonder problemen werk. Bedrijven werven al enkele jaren in groten getale aan. Commerciële en IT-profielen hoeven zich geen zorgen te maken, net als de anderen. Niettemin zal in de nabije toekomst de kloof tussen gekwalificeerde en ongekwalificeerde profielen groter worden. Deze laatsten zullen de eerste slachtoffers zijn van een voortdurend evoluerende arbeidswereld met, voor bepaalde sectoren, de automatisering van een reeks standaardtaken. Het is voor hen dat wij innoverende oplossingen zullen moeten vinden,” verduidelijkt Frederic d’Hauw.

Is de digitalisering van het werk een bedreiging voor de kandidaten?

Als de strijd om talent en dus de “kandidatenmarkt” blijft voortduren, zal een innovatie die zich tijdens de gezondheidscrisis heeft voorgedaan, waarschijnlijk de almacht van de kandidaten bedreigen: de digitalisering van het werk. Veel werkgevers zijn er zich namelijk van bewust geworden dat werken op afstand volledig toepasbaar is op hun bedrijf. In deze nieuwe werkelijkheid zullen werkgevers uit de hele wereld kunnen werven en zo het aantal potentiële kandidaten kunnen vergroten.

Als bedrijven in de nabije toekomst het voorbeeld volgen van reuzen als Facebook, die telewerken tot de norm zullen maken voor werknemers, zullen we een arbeidsmarkt terugvinden waarin bedrijven heersen. Ondernemingen zullen uit de hele wereld kunnen rekruteren omdat zij hun werknemers niet langer in hun buurt hoeven te hebben. Dit zal de concurrentie tussen sollicitanten doen toenemen, die zich zullen moeten onderscheiden tussen internationale profielen. Het is een trend die niet onmiddellijk wijdverspreid zal zijn, maar beetje bij beetje begint hij op te komen“, besluit Frederic d’Hauw, Executive Manager van Michael Page Belgium.

Bron: Michael Page