Belgische sollicitanten lijken optimistisch over de huidige arbeidsmarkt, maar blijven kritischer over hun eigen toekomst. Dit blijkt uit een recente studie van Page Personnel, het rekruteringskantoor gespecialiseerd in juniorprofielen en tijdelijk personeel.

Meer dan 2 op de 10 Belgen blijken op zoek te zijn naar een nieuwe baan omdat ze in hun huidige job geen kans hebben op loopbaanontwikkeling. Olivier Dufour, Executive Director van Page Personnel: “Leren op het werk is een belangrijk element voor het welzijn van de werknemers. Hoe meer ze leren, hoe meer ze kunnen doorgroeien naar een meer verrijkende functie met meer verantwoordelijkheden. Het vooruitzicht van professionele ontwikkeling is een belangrijk punt voor bedrijven als ze hun werknemers willen behouden. »

Belgen optimistischer dan de rest van Europa

Wervingsbureau Page Personnel, gespecialiseerd in junior- en interim-profielen, publiceerde onlangs de resultaten van een enquête over de vertrouwensindex van sollicitanten. Het lijkt erop dat de Belg optimistischer is over de huidige arbeidsmarkt dan de gemiddelde Europeaan. 68,8% van de Belgische werknemers vindt de arbeidsmarkt immers ‘goed’ tot ‘uitstekend’, tegenover slechts 53% van de Europeanen. Meer nog, meer dan 3 op 10 personen (35,7%) in Europa omschrijft de huidige arbeidsmarkt als “arm”, terwijl dit voor België meer dan 2 op 10 personen (22,5%) is. Ook blijft de Belg positief over de evolutie van de arbeidsmarkt de komende zes maanden: slechts 18,5% van de Belgen denkt dat het een middelmatige evolutie zal zijn, tegenover 29,2% van de Europeanen.

Anderzijds lijkt de Belg ook tevreden te zijn met zijn economische situatie. 64,2% geeft aan dat zijn situatie goed is, tegenover 54,4% van de Europeanen. Maar ondanks alles zegt meer dan 2 op de 10 Belgen dat ze zich in een slechte economische situatie bevinden (27,7%). Hoewel dit cijfer nog steeds beter is dan wat de gemiddelde Europeaan zegt (35%), wijst dit op een vrij hoge graad van ontevredenheid. En het wordt er niet beter op: meer dan een kwart van de Belgen (26%) denkt dat hun economische situatie zelfs binnen 6 maanden slecht zal blijven.

De zoektocht naar een beter salaris blijkt niet de eerste reden te zijn waarom sollicitanten op zoek zijn naar een nieuwe baan. Slechts 14% van de sollicitanten die op zoek zijn naar een nieuwe baan geeft toe dat hun motivatie een beter salaris is – en dit tegenover 27,9% van de Europeanen. Voor 37,8% van de werknemers is het de wens om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen die hen in deze zoektocht motiveren.

De ontwikkeling van vaardigheden lijkt dus een belangrijke factor te zijn in de conjunctuur van werknemers. Bijna 7 van de 10 Belgen (69,4%) denkt dat ze de komende 12 maanden nieuwe vaardigheden zullen hebben ontwikkeld. Een kwart van de werknemers (24,9%) denkt echter dat hun werksituatie volgend jaar ‘gelijkwaardig’ zal zijn – en ziet daarom geen vooruitgang in hun leerproces. Uit de studie van Page Personnel blijkt dat 22% van de Belgische sollicitanten op zoek is naar een nieuwe job omdat ze geen enkel perspectief op professionele ontwikkeling hebben.

“Geluk op het werk is een belangrijk onderwerp in de talentenoorlog. En dat vereist de mogelijkheid om zich gedurende je hele carrière te kunnen ontwikkelen. Helaas blijkt uit de cijfers in ons onderzoek nog steeds dat een groot aantal werknemers hun carrièrevooruitzichten bij een andere werkgever zien in plaats van bij hun huidige werkgever”, aldus Olivier Dufour, Executive Director van Page Personnel.

De 10 vragen die je jezelf moet stellen om je werktevredenheid te beoordelen

Volgens het onderzoek van het rekruteringsbureau Page Personnel is het een noodzakelijke oefening om na te gaan of je nog steeds tevreden bent met je job.

Hier zijn tien vragen die nuttig zijn voor werknemers om na te denken over hun huidige baan, om hun situatie beter te begrijpen, al was het maar om dankbaar te zijn voor wat goed werkt!

1. Noem je 3 ‘beste’ werkervaringen (project, team, rol, activiteit, enz.).

2. Noem je 3 slechtste werkervaringen

3. Noem 3 essentiële elementen van je werk (‘dingen’ die je nodig hebt om gelukkig te zijn)

4. Noem 3 ‘dingen’ waarmee je niet zou willen werken (job killers).

5. Welke vaardigheden, talenten en hobby’s zou je graag willen hebben – of ontwikkelen – in het leven?

6. Wat zijn je passies? (op het werk en erbuiten!)

7.  Als je niet bang was om te falen, wat zou je dan doen?

8.  Wat weerhoudt je ervan om je ideale carrière na te streven?

9.  Wat wilde je worden toen je een kind was? Hoe kan je deze dromen vandaag een plaats geven in je leven?

10. Noem 12 ervaringen, vaardigheden, activiteiten of jobs die je graag zou willen hebben in je leven, maar die je nog niet hebt gehad.

Over het onderzoek

Het onderzoek werd tussen juli en september 2019 uitgevoerd door Page Personnel, bij meer dan 4.500 respondenten in Europa.

Bron: Page Personnel