Op tien jaar tijd een vervijfvoudiging van de wijnproductie in ons land.

Na het sterke oogstjaar 2014, steeg de Belgische wijnproductie vorig jaar verder met 46 %. In totaal werd er meer dan 1 miljoen liter wijn geproduceerd in 2015, vooral de schuimwijnen deden het uitstekend. Dat blijkt uit een studie van de FOD Economie in samenwerking met professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt.

“Ee?n miljoen liter is een absoluut record voor de Belgische wijnbouw. Deze sterke prestatie hebben we vooral te danken aan de optimale weersomstandigheden, de permanente toename van de totale oppervlakte aan wijndruiven en het ouder worden van de wijngaarden waardoor ze op volledige productie komen. De jongste tien jaar is de Belgische wijnproductie overigens vervijfvoudigd, de totale oppervlakte verdrievoudigde. Het is duidelijk: Belgische wijnen zitten in de lift”, zegt Chantal De Pauw, woordvoerster van de FOD Economie.

Nadat het oogstjaar 2014 al een sterke stijging kende ten opzichte van de in 2013 geoogste hoeveelheid, bleef de Belgische wijnproductie ook in 2015 stijgen. Vorig jaar bedroeg de productie 1.025.499 liter, een stijging met 322.686 liter (46 %) ten opzichte van 2014. (702.813 liter).

De algemene productiestijging in 2015 is een gevolg van goede weersomstandigheden in combinatie met een stijgend wijnbouwareaal in Belgie?. De Belgische wijnproductie bestaat voor bijna de helft (46 %) uit schuimwijn: 474.829 liter in 2015, een stijging van 25 % (380.363 liter in 2014). Het koele Belgische klimaat leent zich uitermate voor de productie van schuimwijn. “Het klimaat in Belgie? verschilt namelijk niet zo veel van de Franse champagnestreek. In de wijnbouwopleidingen wordt ook veel aandacht besteed aan het maken van schuimwijnen en de marktsituatie voor Belgische schuimwijnen is zeer gunstig,” verklaart professor Ghislain Houben van de Universiteit Hasselt.

De Belgische wijnbouw wordt steeds groter. De jongste tien jaar is de Belgische wijnproductie vervijfvoudigd en de totale oppervlakte verdrievoudigd. In 2006 bedroeg de totale productie 220.556 liter, tien jaar later meer dan 1 miljoen liter.

Bron: FOD Economie