In 2015 werden er meer dan 241.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van omzeggens 26 miljard EUR (exclusief herfinancieringen).

Daarmee bevindt de Belgische hypotheekmarkt zich in 2015 opnieuw op een hoog niveau, na een ook reeds uitzonderlijk sterk 2014. Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)1 vandaag heeft gepubliceerd.

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in 2015 met iets meer dan 3%. Ook in bedrag was er een stijging met bijna 4%. Mede ten gevolge daarvan steeg ook het aantal verstrekte kredietovereenkomsten ten opzichte van 2014 met meer dan 4%. Het overeenstemmende bedrag steeg met 1,5%.

Deze stijging was vooral merkbaar bij de renovatiekredieten en de kredieten voor een aankoop met verbouwing. Daar waar de stijging in 2014 vooral toe te schrijven was aan een uitzonderlijk vierde trimester, was er in 2015, met uitzondering van het eerste trimester, in alle trimesters een sterke kredietverlening merkbaar.

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor 2015 in vergelijking met 2014, met enige focus op het vierde trimester van 20152:

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in 2015 gestegen met 3%. Ook het bedrag van de kredietaanvragen steeg met bijna 4%. Er werden meer dan 340.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van bijna 41 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn zowel in aantal als in bedrag gestegen, met respectievelijk 4% en 1,5%. Er werden bijna 241.000 kredieten verstrekt voor een totaal bedrag van bijna 26 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • Daar waar de stijging in 2014 vooral toe te schrijven was aan een uitzonderlijk vierde trimester, was er in 2015, met uitzondering van het eerste trimester, in alle trimesters een sterke kredietverlening merkbaar.
  • •Het aantal renovatiekredieten (+12.650) kende een stijging met meer dan 21%. Ook het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing en het aantal kredieten voor andere doeleinden (garage, bouwgrond etc) kenden een stijging. Het aantal kredieten voor aankoop (-4.600) lag dan weer 4% lager. Ook het aantal bouwkredieten (-4.750) lag meer dan 16% lager.
  • De daling van het aantal kredieten voor de aankoop van een woning is enkel toe te schrijven aan de vergelijking met het uitzonderlijke jaar 2014 en het relatief zwakkere eerste trimester. De bouwkredieten daarentegen blijven het moeilijk hebben en stabiliseren, met uitzondering van 2014, op een laag niveau.
  • •Zoals te verwachten was, lag de kredietverlening in het vierde trimester lager dan in het uitzonderlijke vierde trimester van 2014 : er werden niettemin meer dan 63.000 kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van bijna 7,5 miljard EUR. Dit blijft, na 2014, het beste vierde trimester ooit.
  • Het aantal externe herfinancieringen steeg in 2015 met bijna 150% ten opzichte van 2014. Pas in het laatste trimester van vorig jaar werd enige afname merkbaar.
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning steeg over gans 2014 tot meer dan 144.000 EUR. In het vierde trimester bedroeg dit meer dan 145.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet over gans 2014 steeg verder tot ongeveer 149.000 EUR. In het vierde trimester bedroeg dit eveneens 149.000 EUR.
  • In 2015 kozen bijna 9 op 10 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Door de lage rentevoeten is het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoeten omzeggens verdwenen.

Lees het volledig artikel op febelfin

Bron: febelfin