– Auteurs van het boek ‘Customer Profit Hacking’ bepleiten herwaardering van de begrippen winst en rendement op individueel klantniveau

– ‘Customer Based Accounting’ calculatiemethode maakt inzichtelijk maakt welke klanten meer of minder commerciële aandacht verdienen

– Nauwere samenwerking tussen commercie, finance en ICT leidt tot duurzaam winstgevende klantrelaties

Zijn winst en rendement achterhaalde concepten?

In deze tijden met veel aandacht voor disruptieve startups lijken de begrippen winst en rendement naar de achtergrond te verdwijnen. Dat vertoont veel gelijkenissen met de ‘internetbubbel’ rondom het jaar 2000 die enorme kapitalen deed verdampen.

Commerciële innovatie

Terwijl informatietechnologie sinds die tijd enorme sprongen heeft gemaakt en klassieke businessmodellen eraan moesten geloven, lijkt het denken over rendement en winst te hebben stilgestaan. In het recent bij Amazon USA verschenen boek ‘Customer Profit Hacking’ wordt gepleit voor een modernisering van die concepten.

Customer Profit Hacking  

De Nederlandse auteurs Wil Wurtz en Marcel Wiedenbrugge constateren, tezamen met hun Amerikaanse collega Michael C. Dennis, dat commerciële activiteiten vrijwel altijd zijn gericht op omzet en niet op het realiseren van resultaat onder de streep. Dat is des te opmerkelijker tegen de achtergrond van het gegeven dat niet zelden 80% van de klanten verliesgevend is! Het devies om de aandacht te verleggen en slimmer gebruik te maken van beschikbare middelen hebben de auteurs betiteld als ‘Customer Profit Hacking’ – Roadmap for putting the bottom line on top.

Customer Based Accounting

In het hart van de ‘Customer Profit Hacking’ aanpak staat de calculatiemethode ‘Customer Based Accounting’. Daarmee wordt inzichtelijk gemaakt welke individuele klanten meer of minder commerciële aandacht (marketing, sales, service) verdienen. Dat geeft de mogelijkheid zowel kosten te besparen als meer effect met beschikbare budgetten te sorteren.

Multidisciplinaire aanpak

De technologie om de benodigde berekeningen te maken is tegenwoordig ruimschoots voorhanden, maar wordt daarvoor nog spaarzaam ingezet. Een hechte samenwerking tussen ICT, Commercie en Finance is één van de pijlers onder Customer Profit Hacking. Voor elk van die disciplines levert het gelijknamige boek een praktische gids om de krachten te bundelen en daarmee duurzaam winstgevende klantrelaties te realiseren.

Download

Op de website www.CustomerProfitHacking.com kunnen de eerste hoofdstukken van het boek ‘Customer Profit Hacking – Roadmap for putting the bottom line on top’ gratis worden gedownload.

CPHS

De auteurs

Wil Wurtz, is een autoriteit op het gebied van ‘klantwaarde’ en CRM. Marcel Wiedenbrugge is internationaal expert op het gebied van service-  en credit-management en is o.a. auteur van ‘Happy Customers, Faster Cash’. Michael C. Dennis (San Francisco, USA) is gespecialiseerd in risk management en is auteur van ‘The Credit and Collection Handbook’.

Bron: Credit Expo