Voor het eerst betalen in Wallonië gevestigde bedrijven hun facturen beter dan Vlaamse en Brusselse bedrijven. Dat blijkt uit de jongste barometer betaalgedrag van Graydon.

In het tweede trimester van 2016 betalen Belgische bedrijven en overheden 66 procent van de facturen binnen de afgesproken termijn. Het aantal zware wanbetalingen is nagenoeg gelijk gebleven.

In de eerste drie maanden van dit jaar werden nog 70 procent van de facturen op tijd betaald. Toch is deze achteruitgang niet alarmerend, aangezien elk tweede trimester van het jaar de betalingskwaliteit achteruit gaat. Het niveau van het aantal correct betaalde facturen is vergelijkbaar met dezelfde periode een jaar eerder.

Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development: “Sinds begin 2015 zien we dat het betaalgedrag zich stabiliseert op hoog niveau. De Graydon Betaalindex*, die berekend wordt op basis van een weging die rekening houdt  met de niveaus  van correcte betaling of wanbetaling,  bereikt afgelopen tweede  trimester een waarde van 102,6. Hoewel de waarde minder goed is dan vorig trimester (104,7), gaat het nog altijd om  de beste waarden die we gedurende een tweede trimester hebben gemeten.”

*) De index heeft als ijkpunt (=100) de betaalresultaten van 2002

Bedrijven in Wallonië betalen voor het eerst beter dan in Vlaanderen en Brussel

Op basis van de Graydon Betaalindex stellen we voor het eerst vast dat economische entiteiten die in Wallonië gevestigd zijn, hun facturen beter betalen dan de Vlaamse en de Brusselse. “Het valt op dat het betaalgedrag over de verschillende gewesten steeds meer gelijk loopt”, aldus Van den Broele. “Ook binnen het Waalse gewest worden steeds duidelijkere betaalafspraken gehanteerd, waardoor het betaalgedrag inmiddels identiek en sinds kort zelfs beter is dan binnen het Vlaamse Gewest.”

In het Brusselse gewest ziet Graydon in het tweede trimester van 2016 juist een scherpe daling van het aantal correcte betalingen en flinke toename van het aantal wanbetalingen. Het gewest, dat voorheen nog een koploper was als het gaat om correct betalen, zakt dan ook in de Graydon betaalindex.

Vlaamse overheid betaalde nog nooit zo slecht

De verbetering van het betaalgedrag bij de federale overheid zet zich ook in het tweede trimester van dit jaar door. Bij de federale overheid noteert Graydon dat 81% van de facturen voor vervaldatum worden betaald en dat 4% van de facturen meer dan 90 dagen na vervaldatum worden vergoed. Deze verbetering wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de FOD Justitie die ook tijdens het eerste trimester uitstekend presteerde. Het departement was tot eind verleden jaar nog een trage betaler.

De afkalving van de globale betaalindex binnen het Vlaamse gewest wordt onder meer beïnvloed door de afkalving van de betalingskwaliteit vanwege de overheden. In het tweede trimester betaalde de Vlaamse gemeenschap 43% van alle facturen tijdig en lieten 31% van de facturen meer dan 90 dagen op zich wachten. “De Vlaamse gemeenschap vertoont daarmee een fundamentele dip en behaalt voor betaalgedrag de slechtste score”, ziet Eric van den Broele van Graydon.

“Bovendien blijkt op federaal niveau de betaalkwaliteit van zowel provinciale als gemeentelijke overheden –na topscores in 2015- sedert begin dit jaar systematisch af te kalven. Door het voeren van een correct betaalbeleid waarbij facturen van het bedrijfsleven snel én stipt worden betaald, kan de overheid in belangrijke mate zorgen voor meer liquiditeit – de meer dan ooit noodzakelijke zuurstof- in de Belgische bedrijfseconomie.”

Download de Graydon Studie betaalgedrag Q2 2016

Bron: www.graydon.be