De regering besliste op 15 maart dat er in de periode van 1 april 2022 tot 30 juni 2022 een stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge de oorlog in Oekraïne zal worden ingevoerd, met dezelfde modaliteiten als de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingevolge COVID-19 die afloopt op 31 maart 2022. Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is tevreden dat de regering heeft geluisterd naar de dringende vraag van het VBO om de getroffen bedrijven tegemoet te komen met een eenvoudig stelsel van tijdelijke werkloosheid.

Het VBO wacht nu op de finale teksten om alle maatregelen in kaart te brengen, maar vast staat dat de tijdelijke werkloosheid wordt verlengd tot 30 juni 2022 volgens de huidige modaliteiten, d.w.z. zonder dat werkgevers het bewijs moeten leveren dat de hinder die ze ondervinden het gevolg is van de COVID-19-crisis of de oorlog in Oekraïne.

Verder pleit het VBO om nu in de Nationale Arbeidsraad snel werk te maken van het vereenvoudigen van het klassieke stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen dat opnieuw van toepassing zal kunnen zijn vanaf 1 juli.

“We zijn tevreden dat de regering heeft geluisterd naar hetgeen waar we de afgelopen dagen voor hebben gepleit. De verlenging van het stelsel van tijdelijke werkloosheid is een welgekomen ondersteuning voor bedrijven die al sterk werden getroffen door de coronapandemie en nu ook worden geconfronteerd met bijkomende moeilijkheden als gevolg van het conflict in Oekraïne. Vanaf nu is het ook zaak om lessen te durven trekken uit de pandemie en snel te gaan voor een structurele vereenvoudiging van het originele systeem”, aldus Monica De Jonghe, directeur-generaal van het VBO.

Bron: VBO