De wereldeconomie is veerkrachtiger gebleken dan verwacht. Over 2023 wordt waarschijnlijk een groei van 2,6 procent gerealiseerd. De inflatie lijkt, mede door de dalende energieprijzen, in de belangrijkste ontwikkelde markten over haar hoogtepunt heen. Voor 2024 zijn de vooruitzichten echter minder gunstig en valt de groei naar verwachting terug naar 2,1 procent. Hoewel een versoepeling van het monetaire beleid in de vorm van renteverlagingen aannemelijk is, gaat dit waarschijnlijk nog niet in het voorjaar van 2024 gebeuren. De mondiale economie zal pas in 2025 weer versnellen met een groei van 2,6 procent. De Nederlandse economie presteert in lijn met de eurozone minder goed en groeit in 2023 met slechts 0,1 procent, gevolgd door 0,9 procent in 2024. Dat concludeert Atradius in de halfjaarlijkse Economic Outlook.

Hoewel de inflatie over het hoogtepunt heen lijkt te zijn, waarschuwt Atradius dat de kerninflatie, die energie en voedsel uitsluit, hardnekkig is en nog steeds een schaduw werpt over de groeiprognoses. In 2024 verwacht zij uiteindelijk een verdere daling van zowel de totale inflatie als de kerninflatie, doordat het huidige stringente monetaire beleid een rem zet op de bestedingen. Waarschijnlijk is in de eurozone iets eerder sprake van een monetaire versoepeling dan in de Verenigde Staten, als de Europese Centrale Bank de rente in de loop van volgend jaar gaat verlagen. In de VS zal de Fed daarentegen de beleidsrente naar verwachting voorlopig ongewijzigd laten. Omdat de kerninflatie naar verwachting hoog blijft, is volgens Atradius daar mogelijk pas vanaf het derde kwartaal van 2024 sprake van renteverlagingen.

Op termijn betere vooruitzichten voor Nederland

Vooralsnog heeft de Nederlandse economie nog steeds te kampen met de gevolgen van de hoge inflatie, teruglopende consumentenbestedingen en druk op investeringen. Het stringente monetaire beleid weegt door in financieringsvoorwaarden. Voor 2024 verwacht Atradius daarom slechts een beperkte groei van de Nederlandse economie van 0.9 procent. “De industrie heeft te maken met een substantiële daling van de volumes en kruipt in 2024 slechts langzaam uit het dal. Daarnaast is het sentiment onder Nederlandse consumenten nog altijd laag, waardoor hogere bestedingen vooralsnog uitblijven”, zegt John Lorié, hoofdeconoom van Atradius. “Voor 2024 ligt echter een verbetering van de koopkracht in het vooruitzicht, mede als gevolg van loonstijgingen in combinatie met een verdere daling van de inflatie. Het begin van versoepeling van het monetaire beleid draagt ook bij. En de werkgelegenheid is, met een gemiddelde werkloosheid van 4 procent, nog steeds groot. Door deze optelsom van factoren kan de Nederlandse economie in de richting van 2025 verder groeien en is er op de middellange termijn vooruitzicht op economisch herstel.”

Groei wereldhandel valt terug

Atradius verwacht dat de groei van de wereldhandel lager uitvalt dan eerder gedacht, van 3 procent in 2022 naar 0,8 procent in 2023. De groei valt onder andere lager uit, doordat het beëindigen van het zero covidbeleid in China niet de verwachte impuls aan de export heeft gegeven. Ook bevindt de maakindustrie, vooral in Europa, zich in een recessie. Daarnaast wordt de groei van de wereldhandel belemmerd door het nog altijd stringente monetair beleid, protectionisme en geopolitieke spanningen, onder meer in Oekraïne en het Midden-Oosten. Atradius verwacht desondanks dat de wereldhandel zich in de loop van 2024 gaat herstellen en met 2,5 procent groeit.

Zwakke groei in eurozone

In 2023 was sprake van een zeer gematigde groei (+0,5 procent) in de eurozone. Hierin komt ook volgend jaar waarschijnlijk weinig verandering. Zo wordt in 2024 slechts een lichte groei van 0,6 procent verwacht.

Amerikaanse economie maakt pas op de plaats

Hoewel de Amerikaanse economie in 2023 beter presteerde dan verwacht (+2,4 procent), lijkt de rek eruit te zijn. Zo worden consumentenbestedingen volgend jaar getemperd door de aanhoudende inflatie, het doorwerken van het stringent monetair beleid en een afkoelende arbeidsmarkt. Deze factoren hebben zowel in 2024 (+1,2 procent) als 2025 (+1,3 procent) een neerwaarts effect op de groei.

Lager groeitempo opkomende markten

In de opkomende markten blijft de groei zowel in 2023 (+4,2 procent) als in 2024 (+3,6 procent) waarschijnlijk in een lagere versnelling vergeleken met voorgaande jaren. Dit is vooral het gevolg van een zwakke buitenlandse vraag en stringente financieringsvoorwaarden.

Azië blijft de snelst groeiende regio (+4,5 procent), met India en China als belangrijkste aanjagers voor groei. Latijns-Amerika (+0,8 procent) blijft naar verwachting achter bij andere regio’s. In 2025 zijn de vooruitzichten voor de opkomende economieën iets beter en wordt een groei van 3,9 procent verwacht.

Bron: Atradius