In 2017 gingen er in België 10.831 bedrijven failliet. Dat zijn er 765 meer dan in 2016, wat een stijging betekent met 7,6 procent. Dat blijkt uit de jongste Graydon Barometer Faillissementen over 2017. Na vier jaar van aanhoudende daling noteert bedrijfsinformatiespecialist Graydon weer een stijging van het aantal faillissementen.

“Het totale aantal faillissementen is weliswaar lager dan tijdens de piek van 2013, maar het aantal is nog steeds beduidend meer dan voor de crisisjaren”, zegt Eric Van den Broele, Senior Manager Research & Development bij Graydon. “De stijging van het aantal faillissementen die we in 2017 hebben waargenomen, is ook het gevolg van de herstructurering van de handelsrechtbanken waarbij nieuwe voorzitters zeggenschap kregen over grotere regio’s. Daarnaast is ook de totale bedrijfspopulatie de afgelopen jaren in belangrijke mate toegenomen. Indien meer zaken starten gaan er automatisch ook meer zaken failliet. Al bij al stijgt de totale falingsgraad slechts in beperkte mate.”

Afgelopen decembermaand 2017 werden 854 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 13,9 procent meer dan in december 2015. “In vergelijking met de voorgaande jaren, de crisisjaren in het bijzonder, is dit een eerder getemperd aantal”, aldus Van den Broele.

Faillissementsrecord in Brussel, in Vlaanderen daalt het aantal faillissementen

De stijging van het aantal faillissementen komt sterk voor rekening van het Brusselse gewest. In Brussel steeg het aantal faillissementen met 34,3 procent (van 2.012 in 2016 naar 2.780 in 2017). Dit is op jaarbasis het hoogste aantal faillissementen ooit binnen het Brusselse gewest. Van den Broele analyseert: “Met dergelijke waarnemingen kan men onmogelijk volhouden dat de stijging van het aantal faillissementen in Brussel een louter gevolg zou zijn van de perikelen uit 2016: aanslagen, voetgangerszone, tunnelproblematiek. Sectoren als dienstverlening aan ondernemingen, transport en bouw kennen er nog belangrijke stijgingen van het aantal faillissementen en slaan evenzeer records.”

Ook in Wallonië is er met 7,2 procent (van 2.594 in 2016 naar 2.702 in 2017) een stijging van het aantal faillissementen. Echter, in tegenstelling tot Brussel worden hier geen absolute records gevestigd. “Wel ziet Graydon ten opzichte van 2016 een stijging in elke Waalse provincie, met als uitschieter Waals-Brabant (het gerechtelijk arrondissement Nijvel) met 384 gevallen (+16,01%)”, duidt Van den Broele.

In Vlaanderen daalde het aantal faillissementen ten opzichte van 2016. In het Vlaamse gewest noteert Graydon een daling van -1,9 procent (5.287 uitspraken). Dit is het laagste aantal faillissementen van de afgelopen vijf jaar. De procentueel sterkste daling is te zien binnen de provincie Antwerpen (-5,7%), gevolgd door West-Vlaanderen (-3,2%) en Limburg (-2,3%). Er is wel een stijging binnen de provincie Oost-Vlaanderen (+3,81%) en licht stijgende tendens binnen de provincie Vlaams-Brabant (+1,51%). Van den Broele: “Hierbij moet worden opgemerkt dat de stijging binnen Vlaams-Brabant zich uitsluitend situeert binnen Brussel-Halle-Vilvoorde (+15,8%) terwijl in het arrondissement Leuven het aantal faillissementen gedaald is met -12 procent.”

Horeca koploper in faillissementen

De horecasector neemt opnieuw het grootste aandeel voor haar rekening binnen het faillissementenlandschap. Op federaal niveau gingen dit jaar 2.149 horecazaken failliet, dat zijn er 8,1 procent meer dan in 2016. Het aantal faillissementen in de Horeca tijdens het afgelopen jaar is het op één na hoogste jaar ooit. In 2012 noteerde Graydon binnen de sector 2.200 horecabedrijven die over de kop gingen.

Op regionaal niveau valt op dat binnen het Vlaamse gewest juist een daling te zien is van het aantal failliete horecazaken (-1,3%), terwijl de stijging zich scherp stelt binnen het Brusselse gewest waar met 493 faillissementsuitspraken (+20%) het hoogste aantal failliete horecazaken ooit te noteren valt. Ook in Wallonië was er ten opzichte van 2016 een stijging van +17 procent van het aantal failliete horecazaken (van 534 naar 629 of +17,8%). “Ook voor de Waalse horeca was dit qua faillissementen het zwaarste jaar ooit”, merkt Van den Broele van Graydon op.

Meer faillissementen bij kleinere zaken

Het jobverlies dat gepaard gaat met de faillissementen is in 2017 licht gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. In totaal kwamen er 21.297 arbeidsplaatsen op de tocht te staan als direct gevolg van het faillissement van de werkgever, dat is een stijging ten opzichte van 2016 met +2,8 procent. Anders gesteld: er gingen in het afgelopen jaar méér bedrijven, maar qua personeel kleinere zaken, failliet.

Deze tendensen zijn terug te vinden in de Graydon Barometer Faillissementen 2017, hierin vindt u de cijfers voor elke sector en alle regio’s en gewesten in België.

Bron: Graydon Blog