De werkdruk op de financiële afdelingen van de energieleveranciers gaat flink toenemen door de exploderende energieprijzen. “Vandaag ondervinden ze echter nog weinig stijging in de wanbetalingen, maar ze maken zich wel zorgen”, dit lezen wij vandaag nog via de Federatie van de Belgische elektriciteits- en gasbedrijven. Maar de voortekenen zijn er en de gevolgen zullen niet uitblijven.

Volgens een recent onderzoek van credit management dienstverlener Intrum is de gemiddelde waarde van incassozaken in de energiesector sinds de zomer van 2021 met ongeveer 40% gestegen als gevolg van een stijgende inflatie. Er is veel vraag naar betalingsplannen bij zowel particuliere – als professionele klanten. De inning van onbetaalde energierekeningen vertraagt, waardoor de cashflow en winstgevendheid van energieleveranciers in gevaar komen. Intrum analyseerde voor deze studie parameters van een steekproef van bijna honderdduizend B2C en B2B incassodossiers uit de Benelux energiesector. Het wordt een delicate uitdaging om op een goede manier met de kwetsbare financiële situatie van een groeiend aantal energieklanten om te springen.

Energierekeningen hoger dan ooit

De prijsexplosie van aardgas en elektriciteit op de groothandelsmarkten houdt Belgische en Nederlandse energieleveranciers in een wurggreep en zorgde de voorbije maanden al voor een bloedbad onder kleine spelers. De gemiddelde waarde van incassozaken is sinds 2019 gestegen van circa € 400 tot € 550 en groeit, net als de inflatie, gestaag verder.

Het innen van onbetaalde facturen wordt steeds moeilijker

De recuperatiegraad – collection rate in het Engels – is een effectieve maatstaf voor de financiële gezondheid van een bedrijf. De recuperatiegraad berekent de inkomsten die zijn geïnd bij klanten, gedeeld door de inkomsten die klanten in rekening werden gebracht.

De onderstaande grafiek laat zien dat de recuperatiegraad is gedaald sinds de inflatie is gestegen. Energiebedrijven zullen te maken krijgen met toenemende problemen op het gebied van incassobeheer. Om onbetaalde energierekeningen op een effectieve, maar vooral empathische manier te innen, is uitbreiding van personeel en expertise cruciaal.

Afbetalingsplannen van energieleveranciers zijn een cruciale reddingsboei voor mensen met geldproblemen

Het staat buiten kijf dat door de stijgende prijzen steeds meer mensen moeite hebben om hun rekeningen te betalen. Dit geldt zeker voor de energiemarkt waar de prijsstijgingen enorm zijn. In onderstaande grafiek is duidelijk te zien dat het aantal aanvragen voor afbetalingsplannen sinds de inflatiestijging in de zomer van 2021 sterk is gestegen.

“Het wordt een uitdaging voor onze samenleving om het schokeffect van de stijgende energieprijzen te boven te komen. Het zal een samenwerking van alle betrokken partijen vergen: energieleveranciers, armoedeorganisaties en specialisten op het gebied van credit management.” zegt Christophe De Boeck, woordvoerder van Intrum. “Energieleveranciers worden gedwongen een belangrijke rol te spelen bij het helpen van Belgische consumenten en bedrijven deze moeilijke economische tijden door te komen. Dit vereist veel empathie van de klantenadviseurs en geavanceerde financiële oplossingen zoals flexibele afbetalingsplannen. Intrum zorgt ervoor dat bedrijven betaald worden, consumenten uit de schulden komen en onze samenleving als geheel kan groeien. In de huidige macro-economische omgeving is maatschappelijk verantwoord debiteurenbeheer echt essentieel.”

Bron: Intrum.be