Uit nieuwe cijfers van de Beroepsvereniging van het Krediet blijkt dat nooit eerder in het derde trimester zoveel hypothecair krediet werd verstrekt als in de afgelopen drie maanden.

Iets meer dan 66.000 hypothecaire krediet-overeenkomsten voor een totaalbedrag van meer dan 7,3 miljard EUR, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten. Ten opzichte van een jaar geleden is er over het derde trimester een stijging van het aantal verstrekte kredieten met bijna 30%. Het overeenstemmende bedrag ligt omzeggens 29% hoger.

Wat de bestemming van de verstrekte kredieten betreft, doet de vastgestelde stijging zich voor op alle vlakken. Er werden ten opzichte van een jaar geleden meer kredietovereenkomsten gesloten voor de aankoop (+4.703, hetzij +17%), voor de renovatie (+6.827, hetzij +54,5%) en voor de aankoop met renovatie van een woning (+548, hetzij +33,3%). Het aantal kredieten voor de bouw van een woning (+1.257, hetzij +20,8%) steeg eveneens sterk.

Kijk voor meer informatie op Febelfin.be

Bron: Febelfin