50,7 procent van de zelfstandige ondernemers in Vlaanderen heeft werkbaar werk.

Dat blijkt uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor die de Stichting Innovatie & Arbeid van de SERV driejaarlijks uitvoert. Na een duidelijke stijging van de werkbaarheidsgraad in het begin van het decennium zien we nu een stagnering.

Bron: Vlaanderen.be