In de tweede helft van 2016 voerde het nieuwe Steunpunt Ondernemerschap en Regionale Economie (STORE 2.0) zijn eerste onderzoek uit naar de ondernemerschapscultuur en het ondernemend gedrag in Vlaanderen anno 2016. De resultaten, gepresenteerd in dit rapport, zijn gebaseerd op een telefonische enquête bij een representatieve steekproef van 1040 inwoners van Vlaanderen, tussen 18 en 64 jaar oud.

Bron:  Vlaanderen.be